Vil fjerne todelt lærerutdanning

Ti av tretten læresteder mener at trinndeling i lærerutdanningen er uheldig.

Publisert

"Nokut oppsummerer at ti av tretten læresteder mener det i større eller mindre grad er uheldig med trinndeling. Rektorer, praksisveiledere og studenter har også deltatt i evalueringene", skriver Khrono.

Dette kommer frem i forbindelse med en pågående evaluering av landets grunnskolelærer-utdanninger av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). 

For fagsmal

I dag må studenter velge om de vil være lærere for 1-7.klasse eller 5-10.klasse. Da lærerutdanningen ble todelt i 2009 var begrunnelsen at det ville gi sterkere faglig fordypning  fordi man fokuserer på færre fag.  Nå er dette et av argumentene for at løsningen fungerer dårlig, særlig i distriktene. 

Flere av lærerstedene mener nå at dagens utdanning er for fagsmal og at skoler i distriktene trenger lærere som kan dekke flere fag og undervise på flere trinn. 

Andre viktige tilbakemeldinger er at det er krevende for studentene å bytte retning hvis man angrer, og at en todeling er mer ressurskrevende, skriver Khrono. 

Pilotprosjekt med 1-10. utdanning

— Vi står jo framfor en krise, sier rektor Lars Olav Mogård Larsen på Herhøy skole på Helgeland i Nordland til Khrono.

Han mener de vil slite med å få tak i nok lærere i årene som kommer, og at dagens lærerutdanning med master og mange studiepoeng i få fag ikke treffer. 

Nord universitetet planlegger nå å søke Kunnskapsdepartementet om å få starte en pilot med 1-10-utdanning på Nesna. 

Ønsker ikke sammenslåing 

Noen læresteder er fornøyde med dagens ordning, og ønsker ikke en sammenslåing. De tre er OsloMet, NTNU og UiT Norges arktiske universitet. 

«I vårt område, med tilgang på mange studenter og hovudsakeleg større skolar ser vi ikkje dette som føremålstenleg», står det i OsloMets selvevaluering.

Powered by Labrador CMS