Skal kartlegge 1.250 norske barns ferdigheter gjennom 14 år

Forskere skal kartlegge barnas ferdigheter i lesing, skriving, språk, matematikk og sosial utvikling – fra barnehagealder og gjennom hele skoleløpet.

Publisert

Prosjektet heter SpedAims Kohort og skal følge rundt 1.250 barn fra hele Norge de to siste årene i barnehagen og videre opp i skolen. Arbeidet inkluderer forskere fra fem norske universiteter og ledes av professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, Øistein Anmarkrud.

I løpet av høsten har barn over hele landet født i 2018 og familiene deres blitt invitert til å delta i prosjektet. Målet er å få med 1.250 fireåringer.

— Kartleggingen vil gjøres av forskningsassistenter som er godt vant til å jobbe med barn, og selve kartleggingen består lekpregede aktiviteter som disse barna erfaringsmessig synes det er morsomt å gjøre, sier Anmarkrud i en pressemelding.

Kartleggingen skal senere kobles opp mot resultater på nasjonale prøver og avgangskarakterer i skolen.

I tillegg vil foresatte en gang i året motta et spørreskjema, som vil spørre om språkbakgrunn, lese- og medievaner hjemme og barnets utvikling og sosiale ferdigheter. Ansatte i barnehagen, og senere skolen, vil også få lignende spørreskjema.

— Det er et omfattende stykke arbeid vi har begitt oss ut på, der forskningsmiljøer ved fem universiteter skal samarbeide på tvers av hele landet, sier Anmarkrud.

Ifølge pressemeldingen har forskerne som mål å svare opp tre store spørsmål:

    1. Hva er karakteristiske trekk ved barns utvikling på områder som språk, lesing, skriving og matematikk og sosiale og emosjonelle ferdigheter?
    2. Hva er tidlige risiko- og beskyttelsesfaktorer for utvikling av vansker, som matematikkvansker, språkvansker og dysleksi?
    3. Hvilke eksisterende kartleggingsverktøy kan best identifisere barn som har eller er i risiko for å utvikle senere vansker på ulike områder?
Powered by Labrador CMS