Full støtte til at lærerne skal kunne gripe inn fysisk overfor elever

Samtlige partier sier ja til å lovfeste lærernes rett til å gripe inn fysisk overfor elever.

Publisert Sist oppdatert

Partiene på Stortinget er ikke i tvil: Lærerne skal, med opplæringsloven i hånd, kunne gripe inn fysisk overfor elever. 

Det ble klart da utdannings- og forskningskomiteen behandlet endringene i opplæringsloven tirsdag. 

Muligheten til å gripe inn fysisk begrenses til å gjelde i situasjoner der dette er eneste måten å avverge skader på personer eller eiendom, eller for å stoppe oppførsel som er sterkt fornedrende for eleven selv. 

Enn så lenge i alle fall. 

Har foreslått utvidelse 

For regjeringen har foreslått å utvide retten til å bruke fysisk makt ytterligere, til også å gjelde situasjoner der elever sjikanerer andre elever aller ansatte verbalt. Lærere skal også kunne gripe inn fysisk når elever ødelegger undervisningen for hele klassen.

Dette er ikke ferdig utredet. Men allerede flagger Venstre, SV og Rødt at de mener at det å gripe inn fysisk overfor elever som forstyrrer undervisningen ikke oppfyller kravene til« nødvendighet og forholdsmessighet.» 

Med andre ord: Det bør løses på andre måter. 

Partiene understreker også at de støtter departementets forslag om å lovfeste at skoleeier skal sørge for at skolene jobber systematisk med forebygging, for å unngå situasjoner der lærerne må gripe inn fysisk.  De understreker viktigheten av at skolene har gode rutiner for hvordan krevende situasjoner skal håndteres og følges opp, og at det igjen krever tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. 

Det vil også bli slik at skolene må dokumentere de tilfellene der ansatte har måttet gripe inn fysisk overfor elever. Det skal meldes fra til rektor og foresatte og dersom det skjer flere ganger med samme elev, skal rektor varsle skoleeier. 

– Ikke nok

Fremskrittspartiets Himanshu Gulati er godt fornøyd med at lærernes mulighet til å gripe inn fysisk nå blir en del av lovverket: 

– Det er veldig bra, sier han. 

– Men det er langt ifra nok for å løse utfordringene i norsk skole. Det kreves en rekke tiltak for at lærerne og elevene skal få trygge og gode arbeids- og læringsmiljøer. 

Gulati peker på at det er en stor økning av vold og trusler i skolen. 

– Når elever og lærere ikke har det trygt i klasserommet, havner fokuset på læring i andre rekke. Vi vil fortsette å fremme forslag på tiltak vi mener må til for å bedre denne situasjonen, sier han. 

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS