Karianne Sørtveit.

UDF-ledere før kommunevalget:

– Unison tilbakemelding om at bemanning vil være det viktigste grepet politikerne kan ta

– Det må ryddes i lærernes mange oppgaver og ansvar. Særlig de oppgavene og ansvaret man har fått uten at man er kvalifisert for å løse dem, sier Karianne Sørtveit i Utdanningsforbundet Kristiansand.

Publisert Sist oppdatert

Til høsten er det kommunevalg, og skole- og barnehage er ett av de store temaene for lokalpolitikerne. 

I denne sommerserien svarer ledere i flere av Utdanningsforbundets lokallag på fem spørsmål før kommunevalget.

Hvis lokallagslederen i Kristiansand fikk bestemme, ville hun styrket pedagog- og bemanningsnormen i barnehagen.

Karianne Sørtveit, leder i Utdanningsforbundet Kristiansand

– Hvilken politisk sak bør lokalpolitikerne i din kommune være opptatt av for å sanke stemmer fra lærere i skoler og barnehager?

– Overordnet handler dette om tilstrekkelige ressurser til å løse oppdraget med kvalitet. Stikkordet er bemanning. Jeg tror for både lærere i barnehage så handler det utelukkende om bemanning og laget rundt barn og elever. Det er en helt unison tilbakemelding om at bemanning vil være det viktigste grepet de kan ta for å bidra positivt på mange utfordrende områder.

For lærere i skolen handler det om nok lærere og et sterkere lag rundt elevene slik at læreren i større grad opplever at de får utføre sine kjerneoppgaver, som er undervisning. Det må ryddes i lærernes mange oppgaver og ansvar. Særlig de oppgavene og ansvaret man har fått uten at man er kvalifisert for å løse dem. Det er for eksempel stadig flere helseoppgaver som legges på lærerne i skolen. Konkret må det gjøres noe med situasjonen rundt vold, trusler og trakassering i skolen. Dette handler jo om bemanning med riktig kompetanse.

Det er ikke nødvendigvis en lokalpolitisk sak, men en sak de lokale politikerne må presse på oppover for å få løst så fort som mulig. Da tenker jeg lærerstemmene kommer!

– Hvilket politisk forslag i din kommune har gjort deg mest forbanna de siste fire årene?

– Da vil jeg trekke frem reverseringsspøkelset som har vært en belastning i snart 4 år. Det er krevende. Det er snakk om enorme kostnader å løse opp kommunen igjen. Jeg mener det er uforsvarlig å bruke penger på dette. Når jeg vet at budsjettene til oppvekst så vidt er tilstrekkelige for å ivareta lovpålagte oppgaver, blir jeg svært bekymret på vegne av alle barn, elever og lærere i kommunen.

Nylig hadde vi også en sak om å utvide åpningstiden i en barnehage i utkanten av kommunen. I denne saken valgte politikerne å gå mot alle faglige råd og ansattes stemmer. Anbefalingene fra fagforeningene og ansatte var å beholde åpningstiden slik den var for å kunne ivareta barna og gi et tilbud med kvalitet. Det er frustrerende.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Kontrollutvalgets vedtak om bestilling av en forvaltningsrevisjon på psykososialt miljø for barn og voksne i skolen i Kristiansand kommune. Det økende problemet med vold, trusler og trakassering er noe vi lokalt har jobbet mye med, over lengre tid. Tilsynet avdekket store mangler. Det er et krevende område, men vi er glade for at det kommer frem, og at det settes i verk arbeid og tiltak for å bedre situasjonen for små og store.

Etter Unio-streiken i 2021 ble det også vedtatt at lønnsmidlene kommunen sparte under streiken skulle føres tilbake til sektoren, for oppvekst ble penger satt av til innkjøp av lærebøker og andre læremidler.

– Hvis du hadde fått lov til å bestemme ett politisk vedtak i din kommune – hva ville det vært? 

– Jeg ville uten tvil ha styrket pedagog – og bemanningsnorm i barnehagene. Dette gir gevinster på sikt, på svært mange områder.

– Hvis du skulle startet et politisk parti, hva skulle slagordet vært?

– «Tidlig innsats – for læring og mestring av livet»

Powered by Labrador CMS