Truls J. Hagland.
Truls J. Hagland.

UDF-ledere før kommunevalget:

– Stavanger har altfor mange som jobber som barnehagelærer uten utdannelse til det

Lokallagslederen i Stavanger vil ha lektorlønn til barnehagelærere med mastergrad. Han har også funnet en klok gammel mann i skolen ved verdens ende. 

Publisert Sist oppdatert

Til høsten er det kommunevalg, og skole- og barnehage er ett av de store temaene for lokalpolitikerne. 

I denne sommerserien svarer ledere i flere av Utdanningsforbundets lokallag på fem spørsmål før kommunevalget.

Truls Hagland i Stavanger undrer seg på om ikke tillitssamfunnet burde skrives inn i grunnloven. 

Truls J. Hagland, leder i Utdanningsforbundet Stavanger

– Hvilken politisk sak bør lokalpolitikerne i din kommune være opptatt av for å sanke stemmer fra lærere i skoler og barnehager?

– Rekruttering av barnehagelærere og bemanning i barnehagen. Stavanger har altfor mange som jobber som barnehagelærer uten utdannelse til det, og sånn har det vært i mange år. De er ansatt på dispensasjon fra kravene i barnehageloven. Full uttelling med lektorlønn til barnehagelærere som har mastergrad er også en viktig sak for våre medlemmer.

– Hvilket politisk forslag i din kommune har gjort deg mest forbanna de siste fire årene?

– Forslaget om å vedta at Stavanger kommune i sin høring til opplæringsloven ønsket å endre norm for lærertetthet fra skolenivå til kommunenivå. Heldigvis blir normen videreført på skolenivå i ny opplæringslov.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Da oppvekstpolitikerne i kommunen vedtok å jobbe for at barnehagelærere som tar mastergrad skal få full lønnsuttelling, på lik linje med skolelærere. I skrivende stund venter vi på at det blir avsatt penger til det i budsjettet.

– Hvis du hadde fått lov til å bestemme ett politisk vedtak i din kommune – hva ville det vært? 

– Jeg ville innført motivasjon og mestring som førende prinsipp for arbeidet i barnehage og skole. Profesjonsfellesskapene i barnehage og skole skulle fått tydelig tillit til å løse dette. Jeg ville også sikret de økonomiske rammene til barnehage og de yngste trinnene i skolen for å muliggjøre dette. Jeg så nettopp en film som het «Skolen ved verdens ende». Der var det en klok gammel mann som sa at lærere er de i samfunnet som kan gripe direkte inn i framtiden vår. Lærere i barnehage og skole gjøre akkurat det, hvis de bare får anledning.

– Hvis du skulle startet et politisk parti, hva skulle slagordet vært?

– Mindre måling av mennesker – Mer tillit til mennesker! 

– I dagens individualiserte og mangfoldige samfunn er det å bygge og styrke fellesskap og tillit mellom folk blitt utrolig viktig. Mitt politiske parti skulle gitt føringer og økonomiske insentiver til vedtak og prosesser som styrker tilliten i samfunnet. Kanskje vi kunne fått inn i grunnloven at Norge skal være et tillitssamfunn.

Powered by Labrador CMS