Regjeringen vil gi lokalpolitikere mer makt til å si nei til privatskoler

Kunnskapsdepartementet foreslår at kommuner og fylkeskommuner skal få mer innflytelse over godkjenning av private skoler.

Forslagene til innstramminger i privatskoleloven sendes ut på høring i dag.

– Lokalpolitikerne kjenner sine skoler, sitt nærmiljø og sine elever best. Det er stort behov for å legge større vekt på deres vurdering av hva som gir et best mulig skoletilbud for elevene i kommunen eller fylket, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Ifølge Kunnskapsdepartementet har 38 private skoler fått ja til å starte opp de siste fem årene, mot vertskommunen eller vertsfylkets anbefaling. Departementet viser til tall fra Utdanningsdirektoratet.

I pressemeldingen sier departementet at de nå vil lovfeste at det skal «legges vesentlig vekt på» de folkevalgtes mening når Utdanningsdirektoratet og departementet vurderer søknader til nye skoler.

Det vil gjør det lettere for lokalpolitikerne å ivareta helheten i det lokale og regionale skoletilbudet, sier Brenna.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det er fremmet 145 søknader om godkjenning av nye privatskoler. 74 av disse søknadene er godkjent.

Det blir forøvrig stadig færre skoler i landet. Selv om det varierer fra år til år, fortsetter den mangeårige utviklingen med færre skoler.


(©NTB)

Powered by Labrador CMS