Lavt elevtall og økonomiske hensyn i kommunen kan være årsaker til at en skole legges ned.
Lavt elevtall og økonomiske hensyn i kommunen kan være årsaker til at en skole legges ned.

Det blir stadig færre skoler i landet

Selv om det varierer fra år til år, fortsetter den mangeårige utviklingen med færre skoler.

Publisert Sist oppdatert

Forrige skoleår ble 37 skoler lagt ned. Det er færre enn gjennomsnittet for de ti siste årene, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet. Det er særlig skoler med færre enn 100 elever som legges ned. Antall skolenedleggelser nådde et toppunkt i 2013-14, med 80 nedlagte skoler. Det er Oslo som har lavest andel skolenedleggelser.

Lavt elevtall og økonomiske hensyn i kommunen kan være årsaker til at en skole legges ned. Også når utgifter til skyss holdes utenfor, har kommuner med små skoler høyere utgifter per elev enn kommuner med større skoler.

Les: Regjeringen vil gi en halv million kroner til alle grunnskoler

444 av skolene som eksisterte i skoleåret 2011-12 er i dag lagt ned, mens det er etablert 205 nye skoler. Samtidig er det blitt 20 000 flere grunnskoleelever enn for ti år siden.

Med færre skoler betyr det at skolene i snitt har blitt større. En grunnskole har i 2021-22 i gjennomsnitt 230 elever, det er 25 flere elever enn for 10 år siden.

Det er 2761 grunnskoler i Norge i år - det er 240 færre enn for 10 år siden. Statistikken som ble lagt fram i dag viser også at det ble opprettet 22 nye skoler siste år, ni av disse er private. Av disse 9 er det 3 internasjonale skoler, 2 skoler med idrettsprofil, 2 steinerskoler, 1 montessoriskole og 1 kristen skole. Over halvparten av alle nye grunnskoler de siste ti årene er private.

Antall nedlagte og nyopprettede skoler varierer mellom fylkene. I de fleste fylkene blir det lagt ned flere skoler enn det blir opprettet nye, med unntak av Oslo og Rogaland hvor det det er flere skoler i dag enn det var for ti år siden.

Powered by Labrador CMS