Barnehager er lavmargin-virksomhet, ifølge Fus-eier Sigurd Aase. Han meiner de private barnehagene får for lite i offentlige tilskudd.
Barnehager er lavmargin-virksomhet, ifølge Fus-eier Sigurd Aase. Han meiner de private barnehagene får for lite i offentlige tilskudd.

Fus-barnehagene fikk 2,3 milliarder i offentlig støtte i fjor

Tilskuddet til Fus-barnehagene økte med 80 millioner i 2020, sammenlikna med året før. Eierne meiner de får for lite fra det offentlige.

Publisert Sist oppdatert

I samme periode økte kostnadene til barnehagene i konsernet med ti prosent. Dette er betydelig mindre enn økninga i offentlige tilskudd.

Det er Dagens Næringsliv som har har funnet både talla og misnøyen i årsmeldinga til SFR Holding, som eier blant anna Fus-barnehagene.

Ifølge årsmedlinga økte egenkapitalen i selskapet til 132 millioner i 2020. Dagens Næringsliv sier dette gjør at selskapet framstår som solid. 80 prosent av inntektene er offentlige tilskudd, ifølge årsmeldinga.

I årsmeldinga blir tilskuddssystemet kritisert for å favorisere kommunale barnehager. I intervju med Dagens Næringsliv sier styreleder Sigurd Aase at driftsresultatet for barnehagene er på 2,4 prosent. Han konkluderer med at drift av barnehage er lavmargin-virksomhet.

Fus-barnehagene har i dag 202 barnehager. Selskapet starta som Trygge Barnehager i 1987. Grunnleggerne og eierne er Sigurd Aase og Eli Sævareid.

Powered by Labrador CMS