Hans Jacob og Randi Sundby har tjent gode penger som eiere av barnehageselskapet Læringsversktedet.

Barnehageeiere barberte norsk skatt med 18 millioner etter Sveits-flytting

Ekteparet Sundby har redusert skatteregningen til Norge kraftig etter at de flyttet til Sveits.

Publisert

Barnehagedrift har vist seg å være svært profitabelt for eierne og tidligere eiere av de største barnehagekjedene. 

Blant dem som har til salt i grøten, er ekteparet Randi og Hans Jacob Sundby. De eier Norges største barnehagekjede Læringsverkstedet. I fjor ble det klart at ekteparet hadde flyttet til Sveits, og det gir klare utslag i barnehagetoppenes norske ligningsformue. 

For ligningsåret 2021 sto ekteparet oppført med en samlet ligningsformue på drøyt 1,4 milliarder kroner. Etter flyttingen til Sveits er denne barbert til drøye 6 millioner kroner for 2022. Den norske skatteregningen er også betydelig redusert, fra 21 millioner kroner totalt i 2021 til 2,6 millioner kroner i 2022.

To FUS-arvinger igjen i Norge

En annen barnehagemillionær som flyttet til Sveits er Eystein Sævareid Aase. Han er sønn av Sigurd Steen Aase og Eli Sævareid, som står bak FUS-barnehagene. Fra 2021 til 2022 har den norske nettoformuen hans gått fra 335 millioner kroner til null. Den norske skatteregningen er ned fra 19,1 til 3,7 millioner kroner.

Eystein og søsknene Urd Ragnhild og Gaute Sævareid Aase kontrollerer 30 prosent hver av Trygge barnehager, selskapet bak FUS. Urd Ragnhild og Gaute Sævareid Aase står begge oppført med nettoformuer på henholdsvis 963 og 970 millioner kroner i 2022. I motsetning til eldstebror Eystein, bor de to andre søsknene fortsatt i Norge.

Brødrene Kristian og Roger Adolfsen har også tjent mye penger barnehagedrift gjennom Norlandia-kjeden. I tillegg til barnehager driver de også blant annet med eldreomsorg, barnevern, asylmottak og pasienthoteller.

I motsetning til Sundby-ekteparet ha de valgt å bli boende i Norge. Til DN (krever abonnement) har Kristian Adolfsen uttrykt forståelse for dem som velger å flytte:

– Jeg skjønner dem godt, og ikke bare i vår bransje, men alle som flytter ut fordi de må betale formuesskatten ved å tappe selskapet, sa han til avisen i januar. 

Kristian Adolfsen står oppført med en ligningsformue på 463 millioner kroner, mens Roger står oppført med 465 millioner kroner. Beregnet skatt var henholdsvis 16,1 og 13,7 millioner kroner i fjor. Ligningsformuen gir neppe noe godt bilde av brødreparets reelle formue. Ifølge Kapital er de gode for 5,5 milliarder kroner hver.

Powered by Labrador CMS