Frp vil forby hijab på barn i barnehager og skoler

Frp fremmer et forslag på Stortinget om å forby hijab på barn i barnehager og skoler fordi partiet mener hodeplagget seksualiserer små barn.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Himanshu Gulati, Silje Hjemdal og Frank Edvard Sve om å forby barnehijab i grunnskolen og barnehagen ble fremsatt i Stortinget fredag.

Partiet mener hijaben symboliserer en ideologi som er kvinneundertrykkende, og som seksualiserer små barn. Derfor mener forslagsstillerne fra Frp at kun et forbud vil forhindre seksualisering av små jenter i barneskolealder.

Utdannings- og forskningskomiteen skal ta stilling til forslaget og det skal opp i Stortinget 31. januar neste år.

Politikerne er av den oppfatning at ingen barn er i stand til å ta stilling til bruk av hijab, spesielt ikke det de kaller «ideologien og indoktrineringen som ligger bak bruken av hijab».

«Plagget legitimeres i islam som en aktiv handling for å unngå å vekke lyster hos det motsatte kjønn, da kvinners hud, kropp og hår er å anse som seksuelle objekter. Barnehijab representerer således en seksualisering og et syn på barn som ikke er forenlig med norsk lov, og tildekkingen er en av de mest synlige formene for sosial kontroll av barn, som ikke hører hjemme i Norge», heter det i representantforslaget.

De mener at samfunnet ikke kan akseptere at småjenter fra «minoritetsmiljøer blir betraktet som seksuelle objekter og dermed ikke har de samme rettighetene som majoritetsbarna».

Videre skriver de at hijaben skaper et kunstig skille mellom barn på grunnlag av religion og kjønn.

«En slik segregering av barn er et brudd på idealet om at jenter og gutter, uavhengig av etnisitet og religion, er likestilte i Norge. Et forbud mot barnehijab i barnehagen og grunnskolen vil sikre likestilling og bidra til at alle barn i Norge får samme rett og mulighet til utfoldelse og utvikling», og at «et slikt forbud er et viktig bidrag for å sikre barns universelle rettigheter i Norge.»

Powered by Labrador CMS