- Det vi har behov for, er lærere som har god dialog med elevene sine, sier Dorte Lange, nestleder i Danmarks Lærerforening.

Danmarks Lærerforening sier nei til forslaget om å forby hijab

«Jeg anbefaler at forslaget ikke vedtas», uttaler Dorte Lange, nestleder i Danmarks Lærerforening, til bladet Folkeskolen. Hun mener et forbud vil sette lærerne i en umulig situasjon.

Publisert

Etter at en regjeringsnedsatt kommisjon sist uke anbefalte et forbud mot bruk av hijab i danske grunnskoler, har flere motstemmer meldt seg.

En av dem kommer fra Danmarks Lærerforening. Nestleder Dorte Lange sier til bladet Folkeskolen at hun mener et forbud vil skade relasjonen mellom lærere og elever.

«Dansk folkeskole er for alle elever, både jenter som blir tvunget av familien til å gå med hijab og jenter som selv velger det. Et generelt forbud vil ramme begge parter», uttaler hun.

Lange mener et forbud vil gjøre det vanskeligere å forhindre sosial kontroll, ikke lettere. Hun har mer tro på dialog med elever og foreldre om frihet og egne valg.

«Et forbud er i beste fall nytteløst og i verste fall forverrer det problemet. I Frankrike, som innførte et forbud i 2004, er det nå mange jenter som tas ut av skolen eller ikke fullfører,» uttaler hun.

Lange legger til at tilliten mellom hjem og skole svekkes og lærerne settes i en umulig situasjon.

«Jeg kan ikke se for meg hvordan lærere i praksis skal kunne håndheve forbudet. For hva skal man gjøre hvis en jente kommer på skolen med hijab? Skal man gå til rektor og rapportere lovbrudd? Det vi har behov for, er lærere som har god dialog med elevene sine og som kan fange opp om noen mistrives. Er det snakk om alvorlig mistrivsel, kan det innrapporteres,» uttaler hun.

Muslimsk lærer tror ikke på tvang

Lærerforeningen får støtte fra flere lærere. Blant dem Najla Adlouni Dinesen (30) som er lærer og muslim med bakgrunn fra Palestina. Dinesen valgte selv å ta på seg hijab som 12-åring, mot morens vilje, og bar det også sine første år som lærer. Nå har hun sluttet.

«Hvis min datter hadde kommet hjem som tiårig og sagt at hun ville ha på seg hijab, så ville jeg forsøkt å snakke henne fra det, på grunn av hennes unge alder. Men jeg ville ikke lagt ned forbud. Dialog er veien å gå. Vi skal møte hverandre med et åpent sinn», uttaler Dinesen.

«Kommer det et forbud, så vil de foreldrene som utøver sosial kontroll isolere barna sine fra samfunnet,» mener Dinesen.

Kaller forslaget en dårlig idé

Heller ikke lærer Andres Ravn Skovse vil ha forbud. Skovse underviser på Ellehøjskolen i Aarhus, som har nærmere 100 prosent elever med minoritetsbakgrunn. Han kaller forslaget om et hijabforbud «en utrolig dårlig idé» og frykter at det kan medføre at religiøse familier tar barna sine ut av folkeskolen og flytter dem til privatskoler eller gir dem hjemmeundervisning.

«Som lærere jobber vi daglig med sosial kontroll og demokratisk dannelse. Hijab er ikke et hinder for undervisningen. Det er helt andre ting vi lærere holder øye med», sier Skovse.

I likhet med nestlederen i Danmarks Lærerforening mener han at dersom lærerne blir pålagt å håndheve et hijabforbud, så vil det skade lærernes relasjon til elever og familiene deres.

«Lærer-elev-relasjonen er avgjørende for min mulighet til å drive med klasseledelse og utføre jobben min. Barn skal ha det godt på skolen. De skal slippe å være redde for at lærerne kan tvinge av dem hijaben. En slik praksis er uforenelig med en folkeskole som bygger på likeverd og religionsfrihet.»

Ikke hijabforbud i Norge

Bruk av hijab og andre religiøse plagg og symboler i grunnskolen har også vært oppe til debatt i Norge flere ganger. Men så langt har det ikke vært flertall i Stortinget for et forbud.

På Utdanningsdirektoratets nettside heter det: «Det er ikke hjemmel for å forby bruk av religiøse hodeplagg der ansiktet synes, som hijab og turban, i ordensreglementet. Et slikt forbud vil trolig også stride med religionsfriheten.»

I 2016 skrev Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, i Utdanning at han mener dagens regelverk er godt nok. Han skrev også at han ikke ønsker nye regler, men at lærere i stedet bør diskutere med dem det gjelder.

Les også: Forsøker nye veier til integrering

Powered by Labrador CMS