Arkivfoto.

Udir snur og innrømmer feil i nasjonale prøver

Et utdatert dataprogram førte til at direktoratet ikke fanget opp betydelige endringer i hvor godt norske elever gjør det på nasjonale prøver.

Publisert

I september meldte Aftenposten at norske elever har blitt dårligere i lesing og regning siden 2014, samtidig som de er blitt mye flinkere i engelsk. Det var forskere ved Frischsenteret som hadde gjort dette funnet. 

Forskerne var tydelige på at Utdanningsdirektoratet hadde gjort noe feil i sin beregning av resultatene fra nasjonale prøver. For i motsetning til forskerne ved Frischsenteret viste Udir at utviklingen i resultatene var så godt som flat. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan forskerne avdekket feilen.

Direktoratet avviste imidlertid at de hadde gjort noe feil. Avdelingsdirektør Forde Nyhamn mente det bare var snakk om ulike metoder, og han utelukket heller ikke at Frischsenterets metoder kunne forsterke forskjellene for mye. Nå har imidlertid pipa fått en annen lyd, melder Aftenposten.

«Den gamle metoden underestimerer endringene», skrev direktoratet til Kunnskapsdepartementet i november. Direktoratet tar også selvkritikk for at de ikke oppdaget feilen før, i et svar til Aftenposten. 

Gammel programvare

Utdanningsdirektoratet har benyttet dataprogrammet Xcalibre fra det amerikanske selskapet Assessment Systems til å utføre beregningene. Men programmet er ikke blitt vedlikeholdt siden 2011, da en medarbeider i selskapet sluttet. 

I en e-post som Aftenposten har fått innsyn i, skriver direktør Nathan Thompson i Assessment Systems at det er klart at programmet beregner utviklingen over tid feil. Dermed kunne ikke norske myndigheter se at elevene har blitt dårligere i lesing og matte, mens de har blitt flinkere i engelsk. 

Da PISA-resultatene kom i desember, viste disse at norske elever har blitt dårligere i matte, naturfag og lesing. Dette er en annen prøve enn de nasjonale prøvene, men de går i samme retning som Frischforskernes funn. 

Feilen gjelder utviklingen over tid, og påvirker ikke resultater for enkeltelever, eller resultater innenfor samme år. Direktoratet gjør nå nye utregninger på statistikken for de nasjonale prøvene mellom 2014 og 2021. Resultatet er ventet å bli klart i løpet av januar, skriver Aftenposten.

Powered by Labrador CMS