Tonje Brenna seier at frikommuneforsøket gjer det mogleg å tenkje nytt og prøve å løyse lovpålagde oppgåver på nye måtar.

Regjeringa inviterer kommunar til å delta i frikommuneforsøk

Tonje Brenna: – Forsøk som dette gjer det mogleg å tenkje nytt og prøve ut nye måtar å løyse lovpålagte oppgåver på.

Publisert

– Offentleg sektor må utviklast og fornyast for å sikre gode velferdstilbod til alle også framover, og det er behov for at kommunane kan prøve ut ulike løysingar. Det legg vi no til rette for gjennom frikommuneforsøk, uttaler kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i ei pressemelding.

Regjeringa inviterer kommunar og fylkeskommunar til å søke om å bli forsøkskommunar. Dette er ei oppfølging av eit oppmodingsforslag frå Stortinget om å legge til rette for ei frikommuneordning.

Kommunane kan søke på forsøk innafor alle sektorar eller på tvers av sektorar.

Forsøkskommunar

Regjeringen inviterer kommunar og fylkeskommunar til å søke om å bli forsøkskommunar. Forsøkskommunane vil få moglegheit til å prøve ut nye måtar å løyse oppgåver på gjennom fritak frå regelverk.

Frikommuneforsøket er ein del av tillitsreforma, og skal skje innanfor heimlane i forsøkslova og forsøksheimlane i sektorlovane.

Kjelde: Regjeringen.no

Brenna trur på spanande løysingar innan utdanningsfeltet

Fleire departement har vore involvert i prosessen, mellom anna Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsminister Tonje Brenna er positiv til ordninga, og har tru på nye, spanande løysingar innanfor sitt felt.

– Regjeringa vil ha ein god offentleg fellesskole som er så variert og mangfaldig at alle elevar finn seg til rette der. Forsøk som dette gjer det mogleg å tenkje nytt og prøve ut nye måtar å løyse lovpålagte oppgåver på. I invitasjonen blir kommunane og fylkeskommunane oppfordra til å legge til rette for god involvering av dei tilsette og fagforeiningane. Det støtter eg og eg håper dette kan bli eit godt felles prosjekt for partane lokalt, seier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Kommunane og fylkeskommunane må sende ein førebels søknad innan 8. september 2023.

Regjeringa samarbeider med KS om forsøksordninga og om oppfølging av kommunar og fylkeskommunar i forsøksordninga.

Les også: Marit Knutsdatter Strand: Lærerne og KS må snakke godt sammen

Powered by Labrador CMS