Ber partene om å snakke sammen for å lykkes med tillitsreform og frikommuneforsøk.

Marit Knutsdatter Strand om frihetsforsøket:
Lærerne og KS må snakke godt sammen

Torsdag starter diskusjonene rundt tillitsreformen og frihetsforsøket. Marit Knutsdatter Strand (Sp) ber partene snakke godt sammen.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsdepartementet holder torsdag et møte med partene der tillitsreformen er ett av temaene. Dagens møte skjer i regi av referansegruppen for fagfornyelsen og kvalitetsutvikling. Både lærerorganisasjonene og Elevorganisasjonen er representert.

Etter at lærerstreiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemd, har det vært en isfront mellom KS og lærerorganisasjonene. Men skal partene lykkes med tillitsreform og frikommuneforsøk, er det nødvendig med dialog mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp), som også sitter i Utdannings- og forskningskomiteen, ber KS og lærerorganisasjonene om å samarbeide.

– Skal vi få til tillitsreform og frikommuneforsøk, så er et godt partssamarbeid nøkkelen, sier hun.

Strand mener departementene, KS, lærerorganisasjonene og Elevorganisasjonen sammen må konkretisere innholdet både i tillitsreformen og frikommuneforsøket.

– Bør norske kommuner inngå velferdsavtaler, slik de har gjort i Danmark?

– Det er ikke sikkert det er nødvendig, siden Norge allerede har en forsøkslov som åpner for tidsavgrensede forsøk, sier hun.

– Må få i gang dialog

I tillegg har Kunnskapsdepartementet en egen forsøkshjemmel, ifølge statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

– At KD har en egen forsøkshjemmel gjør at utdanningssektoren ligger et lite steg foran allerede, mener Strand.

Høyre leverte i juni et forslag der de ba regjeringen komme med en mer konkret plan for et frikommuneforsøk i forbindelse med neste års statsbudsjett. Det fikk de flertall for i Stortinget.

Strand er på sin side kritisk til Høyres tilnærming fordi hun mener partiet er alt for opptatt av å skjerpe kvalifikasjonskravene til lærerne og at de vil avskilte erfarne lærere. Strand mener det lærerne har etterlyst er tillit og mer tid til elevene.

– Det som først og fremst skal til for å lykkes med tillitsreform og frikommuneforsøk, er at departementene og KS får i gang en god dialog med organisasjonene som representerer lærere og elever. Og det haster. De må få opp dampen i arbeidet med å konkretisere både tillitsreformen og frikommuneforsøket, mener Strand.

For planen er at kommuner som vil, skal få mulighet til å søke om å bli frikommune på nyåret.

Vil ha mindre detaljstyring

– Hva mener du er viktigst med en tillitsreform?

– Sektoren må vekk fra detaljstyring og New Public Management (fellesbetegnelse for en rekke prinsipper og metoder for organisering og styring av offentlig virksomhet, red. anm.). Det er den klare tilbakemeldingen vi har fått. Og så må man finne fram til gode digitale systemer som kan rydde i tidsbruken. For mer tid til fag etterlyses fra både lærere og elever.

Strand vil at tillitsreformen og frikommuneforsøket skal gi rom for stor frihet lokalt. Men hun ser samtidig et behov for en rammeavtale som kan ramme inn forsøket nasjonalt. Det handler blant annet om å sikre rettigheter og normer som sektoren selv ønsker å beholde.

Strand er samtidig opptatt av at tillitsreform og frikommuneforsøk må ses i sammenheng med kvalitetsutviklingsutvalgets arbeid. Utvalget som ledes av professor Tine Sophie Prøitz skal levere sin første rapport 15. januar.

– Omfanget av tester og prøver har selvsagt betydning for skolehverdagen til lærere og elever. I tillegg jobber Stortinget med revisjon av opplæringsloven som også virker inn, sier hun.

Etterlyser involvering

Det er Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som skal koordinere arbeidet med det planlagte frikommuneforsøket som regjeringen ønsker å iverksette på nyåret.

Statssekretær Gunn Karin Gjul (Ap) i Kommunal- og distriktsdepartementet gikk i oktober ut i Kommunal Rapport og sa at et frikommuneforsøk vil bli iverksatt på nyåret. Det var dette som fikk Steffen Handal til å poste meldingen på Twitter der han spør hvorfor han var nødt til å lese om forsøksplanene i Kommunal Rapport. «Tillit?» spør han.

I en kommentar til Utdanning etterlyste han involvering av partene og sa at han forventet et samarbeid nasjonalt. Denne uken skrev han et innlegg i Utdanningsnytt, sammen med kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), der budskapet er at en tillitsreform kan endre skolen.

Kommunal og distriktsdepartementet har kalt inn til et eget seminar om tillitsreformen 29. november.

Powered by Labrador CMS