Slettet fravær mot skolearbeid i ferien – var ikke i tråd med lovverket

Ved Holtet videregående skole i Oslo kunne elever få slettet fravær dersom de møtte på skolen for å gjøre oppgaver i ferier. Nå er ordningen avviklet. Men fortsatt vil noen elever få tilbud om skole i feriene.

Publisert Sist oppdatert

I februar skrev Utdanningsnytt om et opplegg ved Holtet videregående skole i Oslo, der elever som stod i fare for ikke å få karakter i et fag, kunne få slettet fravær mot at de gjorde oppgaver på skolen i vinterferien.

– Jeg synes det er utrolig bra at vi som skole gjør at vi kan for at elevene skal få et vurderingsgrunnlag, uttalte rektor Erlend Skåltveit den gangen.

Men nå gjør skolen om på ordningen. Årsaken er bestemmelsene i opplæringsloven.

Praksisen avvikles

Fraværsreglene i videregående skole sier at om eleven har mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag, vil de ikke få karakter i faget. Det finnes noen unntak fra regelverket, men hovedregelen er at dersom fravær ikke skal telle med, må det dokumenteres.

Ifølge Utdanningsdirektoratet er det heller ikke i tråd med lovverket å slette fravær på måten Holtet skole gjorde.

– Reglene om føring av fravær, inkludert fraværsgrensen, gjelder ikke utenom skoletiden, og da altså heller ikke i skolens ferier. Skoleeier, i dette tilfellet Utdanningsetaten i Oslo, kan gi elevene ekstra opplæring, men verken ekstra opplæring eller ekstra skolearbeid vil redusere fraværet til eleven eller gi grunnlag for å slette fravær. Hvis fravær skal unntas må det dokumenteres, for eksempel med en legeerklæring ved fravær på grunn av sykdom, skriver Udir i en e-post til Utdanningsnytt i slutten av februar.

Fraværsreglene

  • Har eleven mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil hen ikke få karakter i faget. Eleven må legge frem dokumentasjon for å få fraværet unntatt fra fraværsgrensen.
  • Rektor vil kunne bruke skjønn, slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter.
  • Alt fravær, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med, men det regnes ikke som fravær dersom eleven er borte på grunn av en rettighet hen har etter Opplæringsloven. Dette kan for eksempel være rådgivning, elevrådsarbeid eller organisert studiearbeid som er avtalt med rektor i forkant.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

I mars opplyste Utdanningsetaten at praksisen ved Holtet videregående avsluttes.

– Utdanningsetaten registrerer at Holtet videregående skole har hatt en praksis hvor elever kunne få godskrevet fravær ved å møte på skolen i vinterferien. Vi ser at rektor har gått gjennom regelverket for å sjekke om dette er en mulighet skolen har, og har kommet til at praksisen må avvikles. Utdanningsetaten støtter rektors vurdering i denne saken, skrev seksjonssjef Pål Einar Røch Johansen i en e-post.

Rektor Erlend Skåltveit skriver at de likevel fortsatt vil tilby skole i feriene.

Kan få et vurderingsgrunnlag

– Vi kommer til å videreføre tilbudet om å la elever som mangler vurderingsgrunnlag i enkeltfag, samarbeide med læreren sin om å få mulighet til å komme på skolen i vinterferien for å skaffe seg et vurderingsgrunnlag. Vi kommer ikke til å nedskrive fraværet, men det var heller aldri hovedpoenget med praksisen, selv om det fremstod slik i artikkelen til Utdanningsnytt, sier Skåltveit.

– Lærere kan av ulike grunner mangle vurderingsgrunnlag på elever. For eksempel hvis eleven har et høyt dokumentert fravær. Disse elevene vil fortsatt, på frivillig basis og etter avtale med lærer, få mulighet for å komme på skolen i vinterferien for å jobbe med oppgaver og få et vurderingsgrunnlag.

Powered by Labrador CMS