Holtet videregående skole.

Elever får skrevet ned fravær ved å gjøre oppgaver på skolen i vinterferien

Ved Holtet videregående får elever som står i fare for ikke å få karakter i et fag, mulighet for å skrive ned fraværstimer ved å gjøre oppgaver på skolebiblioteket i vinterferien.

Publisert

– Det aller viktigste oppdraget vårt er å få elever til å fullføre og bestå, sier rektor ved Holtet videregående skole i Oslo, Erlend Skåltveit.

Skåltveit startet som rektor på Holtet 1. januar i år. Vinterferie-skolen er det således ikke han som står bak, men han er stolt over at elevene får dette tilbudet.

– Jeg har bare vært her en måneds tid. Men jeg synes ideen er kjempegod! Jeg synes det er utrolig bra at vi som skole gjør at vi kan for at elevene skal få et vurderingsgrunnlag, sier Skåltveit.

Les også: Hva med å løse problemene som gjør fraværsgrensen nødvendig?

Etter avtale med læreren

Neste uke er det vinterferie i store deler av landet. Men ved Holtet videregående vil likevel noen møte opp på skolen. Etter avtale med sin faglærer får de muligheten til å gjøre oppgaver på skolebiblioteket i ferien. Til gjengjeld vil de få godskrevet tidligere fravær.

Elevene det gjelder står i fare for ikke å få karakter på grunn av manglende vurderingsgrunnlag eller høyt udokumentert fravær. Før de kan troppe opp på skolen i vinterferien må de gjøre en avtale læreren sin i forkant. I avtalen skal det stå hvilke oppgaver de skal gjøre og hvor mange skoletimer hver oppgave er verdt.

Fraværsreglene

  • Har eleven mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil hen ikke få karakter i faget. Eleven må legge frem dokumentasjon for å få fraværet unntatt fra fraværsgrensen.
  • Rektor vil kunne bruke skjønn, slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter.
  • Alt fravær, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med, men det regnes ikke som fravær dersom eleven er borte på grunn av en rettighet hen har etter Opplæringsloven. Dette kan for eksempel være rådgivning, elevrådsarbeid eller organisert studiearbeid som er avtalt med rektor i forkant.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Erlend Skåltveit
Rektor Erlend Skåltveit

– Det er viktig å presisere at dette er opp til læreren. Dette medfører ekstraarbeid for dem, de skal både lage oppgave og vurdere dem i etterkant, sier Skåltveit.

– De gjør dette for elever som de mener har god mulighet til å bestå dersom de møter opp og gjør disse oppgavene. Og dette er tross alt elever som velger å bruke vinterferien sin på skolen.

– Mange årsaker til fravær

Fraværsreglene i videregående skole sier at om eleven har mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag, vil de ikke få karakter i faget. Det finnes noen unntak fra regelverket, men hovedregelen er at dersom fravær ikke skal telle med, må det dokumenteres. (se faktaboks)

Rektoren ved Holtet mener likevel det er mange årsaker til at elever mangler vurderingsgrunnlag.

– Det kan ha skjedd noe som gjorde at de ikke rakk å levere enn oppgave innen fristen, det kan være forhold hjemme eller helseårsaker, sier han.

Skåltveit anslår at en 10-20 elever tidligere har møtt opp til ved disse ferietilbudene.

– Men kan det regnes som undervisningstimer?

– Det er ikke undervisningstimer som sådan, men de jobber med fag og det er en pedagog til stede, sier han.

– Hva synes elever og lærere om denne ordningen?

– Meg bekjent er det ingen motforestillinger. Elevene er veldig glade for at de får et vurderingsgrunnlag, sier Skåltveit.

Utdanningsnytt har bedt Utdanningsdirektoratet om en kommentar. Ingen kunne svare fredag.

Powered by Labrador CMS