førsteklassing
lekser
skrive

Stortinget vil ikke utsette førsteklasse til fylte sju år

Stortinget har behandlet representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å utsette 1. klasse til fylte sju år og innføre førskole for seksåringene. Forslaget ble ikke vedtatt.

Publisert

I representantforslaget gir forslagsstillerne uttrykk for at skolen har sviktet seksåringene ved i for stor grad å ha tatt leken fra dem. Det er KrF ved Dag-Inge Ulstein, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Vervik Bollestad som har fremmet forslaget.

I forslaget peker de blant annet på at leken skulle være sentral for elevenes opplæring fra 1. til 4. trinn, og førsteklasse skulle ha et klart førskolepreg med læring gjennom lek. Leseopplæringen skulle ikke starte før på 2. trinn.

«Slik er det ikke i dag. Ifølge første delrapport i evalueringen av seksårsreformen publisert av OsloMet 13. desember 2022 er skolen i dag mindre preget av lek og mer av formell, faglig læring enn da seksårsreformen ble innført», heter det i forslaget.

Forslagsstillerne vil ha en skole på barnas premisser, som tar utgangspunkt i deres modningsnivå og hvordan barn utvikler seg og lærer best. De mener at skolen har sviktet seksåringene og at det haster å rette dette opp. Derfor ønsket de i sitt forslag ha førskole for seksåringene basert på lek og barnehagepedagogikk og 1. klasse først for syvåringene.

Venter på rapporter

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier i sin uttalelse at det er viktig at skoler og lærere får bruke det handlingsrommet læreplanverket gir dem til å legge til rette for de yngste elevene.

«Vi må ha tillit til at de vil gjøre dette med pedagogisk klokskap», uttaler Brenna.

Hun mener også at de yngste elevene møter en variert skoledag med både lek, læringsaktiviteter og fysisk aktivitet.

Det er positivt at leken er til stede i norske klasserom, både initiert av lærere og av elevene selv. Det er også bra at rapporten viser at så mange skoler velger å bruke uteskole og turdager som en del av opplæringen, sier Brenna.

Brenna viser til en delrapport av seksårsreformen som kommer i år, og en sluttrapport som kommer neste år.

«Jeg er opptatt av at debatten om de yngste elevene tar utgangspunkt både i den kunnskapen vi allerede har fått og den vi vil få, slik at vi framover kan ha en nyansert og konstruktiv dialog om skolehverdagen til de yngste», uttaler hun og avslutter med at det er for tidlig å konkludere nå.

Jeg vil derfor ikke ta initiativ til å reversere seksårsreformen, svarer Brenna.

Powered by Labrador CMS