Foreldre må betale for skader på nettbrett

– Brudd på gratisprinsippet

I Lillehammer må foreldre signere en kontrakt når barnet begynner i 4. klasse, hvor det står at de må betale inntil 5000 kroner dersom nettbrettet blir skadet eller ødelagt. – Dette er et brudd på gratisprinsippet, sier Ane Tosterud Holte (Ap).

Publisert Sist oppdatert

Ane Tosterud Holte forteller til Utdanningsnytt at folk er avkrevd store beløp på grunn av skader på nettbrett.

– Det bryter med gratisprinsippet i mine øyne. Det skal ikke være sånn at man må ha penger for å gå på skolen, selv om man har barn som gjør noe ugreit.

Barnevakten.no skriver at skolen ikke behøver å presse foreldrene til å signere noen avtale om dette ved skolestart, for slike forhold er uansett dekket av loven. 

Ansvar og rettigheter

Holte sier at nettbrett og PC-er kom med full fart inn i skolen og at kommunen ikke har fått bukt med utfordringene dette har skapt for familiene.

– Dette diskuteres i skolen og på foreldremøter. Foreldre er veldig usikre på hva de faktisk sier ja til når barna deres får utdelt et nettbrett.

– Kan man ikke se på denne avtalen som foreldre må signere som en fin påminnelse om at de har et ansvar ifølge loven?

– Jo, absolutt. Det er en dyr ting de kommer hjem med. Den skal oppbevares skikkelig. Men en annen ting er hvordan det håndteres. Folk føler seg usikre på hva som er både rettighetene og pliktene deres. Det er mange med både dårlig språkforståelse og lovforståelse, og disse blir presentert med fakturaer uten å vite hvilke rettigheter man har.

– Foreldre er også erstatningspliktige ved hærverk på skolen.

– Jo, men dette er noe annet. Dette er et redskap som kommunen og skolen har plassert i hendene på ungene som de skal bruke i opplæringen. Foreldrene må vite hva slags ansvar og hvilke rettigheter de har, og i kommuneøkonomien må det være rom for at en viss andel av utstyr som deles ut, kan gå i stykker.

«Litt mindre gratis»

Hun mener det er gratisprinsippet som er viktig her, og at «skolen skal ikke plutselig være litt mindre gratis».

– Er alternativet å la være å dele ut nettbrett?

– Enten må kommunen dele det ut og ha rom for at noe blir ødelagt, eller så skal ikke nettbrettene være med hjem. Da må de være igjen på skolen.

I et spørsmål til kommunen skriver Ane Tosterud Holte:

«Kan Lillehammer kommune vurdere om hvorvidt det kan være brudd på gratisprinsippet at foreldre er pliktige til å signere at de har ansvar på opptil 5000 kroner for iPad?»

– Passivt

Kommunen svarer: «Ansvaret for dekning opptil 5000 kr følger av Skadeserstatningsloven § 1-2. Dette gjelder uavhengig av om det gjelder læringsbrett eller skade på annet materiell, eller om foresatte har signert kontrakt. Erstatning kreves kun ved grov uaktsomhet eller forsettlig skade, altså at eleven med hensikt har forsøkt å ødelegge utstyret. I de fleste tilfeller er det skolen selv som betaler for en erstatningsenhet til eleven.»

– Hva tenker du om svaret?

– Det er utrolig passivt og tilbakelent. Det er rart at de ikke ser på dette som en utfordring eller brudd på gratisprinsippet, og det er merkelig at ikke foreldrene får tilstrekkelig informasjon.

Hun følger opp saken for å finne ut mer om hvordan man løser dette i praksis.

– Folk må vite hva man signerer på og har rett til. Kommunen har en plikt til tidlig å informere foreldre hva de har ansvar for.

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS