Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Halvard Hølleland (Ap).

Forsvarer pensjonskuttet –men lover små og ideelle barnehager bedre tider

Kanvas-sjefen krevde svar fra regjeringen om penger til kvalitet i barnehagene. Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) lover de ideelle barnehagene bedre tider, men de må vente enda litt til.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er den første regjeringen som eksplisitt sier at vi vil styrke de ideelle barnehagene og de enkeltstående barnehagenes posisjon. Vi skal gjøre det lettere økonomisk å drive disse barnehagene, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Halvard Hølleland (Ap).

– I dag er det slik at kommunale og private barnehager likebehandles. Vi vil gå bort fra dette og gjøre det mulig for kommunene å prioritere ideelt drevne barnehager og barnehager i utsatte områder.

Uttalelsene kommer etter at daglig leder i Kanvas-stiftelsen, Norges største eier av ideelle barnehager, gikk ut i Utdanningsnytt og etterlyste svar fra Tonje Brenna om hvordan de har tenkt å sikre finansiering av kvalitetstiltak i barnehagene fremover.

Les også: Ekspertutvalg starter arbeidet med å utfase kommersielle aktører fra velferdstjenesten

– Mest attraktivt for dem som vil tjene penger

Etter kuttet i pensjonstilskuddet til private barnehager har Stiftelsen Kanvas stengt to barnehager og styrer mot et underskudd på 25 millioner i år.

– Regjeringen har store mål for kvaliteten i norske barnehager. Nå etterlyser vi at de følger opp ordene med penger og viser hvordan de mener tiltakene skal betales for, sa Ullmann.

Statssekretær Hølleland sier han har forståelse for at Kanvas befinner seg i en krevende økonomisk situasjon, men at han er overrasket over at Ullmann peker på regjeringen og Tonje Brenna.

– Den økonomiske situasjonen han og andre ideelt drevne barnehager er i, skyldes en politikk over mange år, der ideelle barnehager og enkeltstående barnehager ikke har vært prioritert. Politikken har vært mest attraktiv for dem som vil tjene penger, kjøpe opp barnehager og selge barnehager, sier Hølleland.

– Det er dette vi nå gjør noe med.

Nøyaktig hva løsningen blir må imidlertid Ullmann og co vente enda litt lenger på.

For høye pensjonstilskudd

– Vi har satt i gang et stort arbeid der vi gjennomgår hele finansieringssystemet. Neste år vil gjennomgangen være klar, sier Helleland.

– Ullmanns poeng er at han mener kuttet i pensjonstilskuddet rammer dem ekstra hardt i påvente av en ny finansieringsordning. Burde dere ventet med å kutte i det tilskuddet før en ny finansieringsordning var på plass?

– Begrunnelsene for å redusere pensjonstilskuddet var så gode at vi ønsket å gjennomføre det allerede i 2022. Rapporten fra Telemarksforskning som kom i 2019 viste at rundt 94 prosent av de private barnehagene har fått høyere tilskudd til pensjon enn de faktiske utgiftene de har hatt.

Flere tok likevel til orde for at kuttet kom for tidlig. I november i fjor stengte 2000 private barnehager tidlig i protest.

Stengte barnehager

– Pensjonstilskuddet er ikke et tilskudd begrensa til å dekke til pensjonsutgifter, men en del av de samla overføringene til barnehagene på linje med andre tilskudd. Derfor vil en reduksjon i pensjonstilskuddet gå ut over kvaliteten på barnehagetilbudet. Det aksjonerer vi mot, sa pressekontakt Marius Iversen i PBL til Utdanningsnytt.

Det samme peker Kanvas-leder Robert Ullmann på i intervjuet med Utdanningsnytt forrige uke.

– Da bemannings- og pedagognormen ble innført fulgte det heller ikke med friske penger. Disse ordningene er stadig vekk underfinansiert. Etter kuttet i pensjonstilskuddet har vi tapt mange millioner kroner i inntekter. Samtidig har vi innført en rekke kostbare kvalitetsnormer som er i tråd med regjeringens mål i Hurdalsplattformen, sa Ullmann.

– Jeg synes det er beklagelig man er mest opptatt av å kutte i inntekter, fremfor å innføre krav til leveranse og kvalitet.

Hølleland mener beretningene derimot understreker at det er på høy tid med en endring av finansieringssystemet.

– Penger som skulle gått til pensjon har noen steder gått til kvalitetstiltak, men andre steder har det endt opp som ren profitt i eiernes lommer. Det sier jo mye om finansieringssystemet vi har ikke er godt nok, sier han og viser til at regjeringen også har styrket kommuneøkonomien med 2,7 milliarder kroner.

– Dette er penger som blant annet skal gå til å øke bemanning og kompetanse i barnehagesektoren.

Les også: Kommersielle barnehageeiere kan bruke innsparte midler til det de vil

Lover statlige overføringer

Hølleland lover at ny finansieringsordning har høy prioritet i departementet, og at de vil kunne si mer om hva som er på trappene når de legger frem ny barnehagestrategi senere i høst.

Kunnskapsminister Tonje Brenna har tidligere uttalt til Utdanningsnytt at den strategien vil ha tydelige krav til kvalitet og pedagogisk personell. Flere barnehagelærere og flere fagarbeidere er et uttalt mål.

– Og staten skal sikre midler til kravene som kommer, understreker Hølleland.

– I dag får private barnehager betalt ut tilskudd to år etter de kommunale barnehagene, fordi tilskuddet er basert på hvilke utgifter kommunene har i de offentlige barnehagene. Vurderer dere samtidig finansiering av offentlige og private barnehager?

– Vi ser på den problematikken, ja. Det er et spørsmål vi ser nærmere på. Det jeg kan love Robert Ullmann og de andre ideelle og enkeltstående barnehagene, er at de vil merke at de blir prioritert fremover.

Powered by Labrador CMS