Studentombud Åse Hestvik Larsen

Studentombud for fagskolene:
Vil være der for studenter i konflikt

En samtale med studentombudet for å få sortert tankene kan være til god hjelp hvis en student er i konflikt med skolen. Åse Hestvik Larsen står klar til å gjøre jobben.

Publisert Sist oppdatert

Nå har alle fagskolestudentene fra Sunnmøre til Finnmark fått sitt eget studentombud. Åse Hestvik Larsen begynte i stillingen høsten 2023, og jobber hardt for at ordningen skal bli bedre kjent. Dette er en del av Midt-Nord-samarbeidet.

– En stor del av arbeidet mitt nå i starten dreier seg om å gjøre ombudet kjent. Det er både laget film og ombudet har fått egen nettside. Jeg skal være en nøytral og uavhengig bistandsperson for studentene og passe på at de får oppfylt rettighetene sine, sier Åse Hestvik Larsen, som har kontor i Trondheim. Distriktet hun har ansvar for, er stort. Telefonmøter og digitale møter vil bli det mest vanlige.

Taushetsplikt

Det hører også med at ombudet har taushetsplikt, tjenesten er gratis og det er helt uforpliktende å ta kontakt.

Mange tenker at fagskolestudentene er voksne og kan ordne opp selv, men ombudet mener det er nyttig å vite at det finnes en nøytral person, hvis de trenger hjelp.

– Alle skal kjenne at de har det trygt og godt i læringsmiljøet. Jeg er verken advokat eller psykolog, men kan gi råd og veiledning, sier studentombudet, som har lang erfaring fra skoleverket og kjenner utdanningsløpene.

En viktig oppgave når studentene henvender seg, er å forklare prosedyrer og regelverk. På et møte mellom studenten og skoleledelsen kan ombudet være med som nøytral bisitter i rommet og passe på at alt går rett for seg etter lovverket.

Lytter

– Jeg skal være en person som lytter, sier Hestvik Larsen. Hun beskriver at sakene kan variere i hennes område, som i Sørøst-Norge. Når studentene har vært i praksis, kan det bli reist tvil om de er skikket til å være i yrket. Det kommer også inn klager på studiekvaliteten og at det ikke er samsvar mellom emneplan og det som skjer i praksis.

– Vi har et felles mål, vi skal være partnere i kvalitet ved fagskolene. Det beste er å få til en god dialog hvis det er konflikt. Da kan den løses på lavest mulig nivå, sier Åse Hestvik Larsen.

Ingen sak er for liten eller stor, men en ting er klart:

– Jeg kan ikke gjøre jobben for studentene, men støtte dem underveis og gi innspill.

Powered by Labrador CMS