Endelig fagnettverk

Debatt: – I arbeidet med kompetanser har vi kanskje ikke hatt nok nok søkelys på fagdisiplinene.

Publisert

Fagnettverkene i Utdanningsforbundet er endelig snart i gang. I 2019 bestemte Landsmøtet at Utdanningsforbundet skulle prøve ut det som ble hetende faglige nettverk. Etter en periode med pandemi og streik som har satt oss noe tilbake, har sentralstyret besluttet å sette i gang utprøving av fagnettverk. Fagnettverkene skal arbeide med fagspesifikke saker og omfatter hele skoleløpet.

Navnet ble endret fra faglige nettverk til fagnettverk av sentralstyret for å knytte nettverkene opp mot fagene på en tydelig måte. Du kan lese mer om mandatet her. Det er et pilotprosjekt så langt. Jeg håper fagnettverkene rekker å arbeide og høste noen erfaringer før neste landsmøte.

Det er uansett veldig positivt at dette arbeidet endelig er satt i gang. Kontaktforum for videregående og fagskole i Utdanningsforbundet har vært pådrivere for å opprette fagnettverkene og har vært utålmodige for å få satt dem i gang. I første omgang er det norsk, naturfag og kroppsøving som skal opprette fagnettverk.

Et eksempel på et fag som har kunnet trenge et fagnettverk, er norskfaget. Faget har vært heftig diskutert de siste årene. Det har vært et savn hos lærere, kanskje spesielt i videregående, at forbundet ikke har hatt fagmiljøer innenfor forbundet å lene seg på i disse diskusjonene. Nå får vi det, og det vil styrke oss som fagforbund og som profesjon. Et annet eksempel er diskusjonene om endring av eksamen i matematikk og fremmedspråk. Her har vi som forbund vært på, men vi har ikke hatt disse fagnettverkene å lene oss faglig på. Nå får vi dette inn i strukturen vår, og jeg har stor tro på at det vil styrke oss.

Les også: Tommel opp fra fagnettverkene

Nå har Kunnskapsdepartementet også etablert et nytt nasjonalt råd for studieforberedende utdanningsprogram. Dette rådet kan bidra med kunnskap og gode løsninger som styrker tilbudet til elevene. De nye fagnettverkene kan bli viktige for oss i arbeidet vårt inn mot dette nye rådet.

Sentralstyret har bestemt at hvert nettverk skal bestå av 6-10 personer og oppnevnes og driftes administrativt av sekretariatet. Det er lagt vekt på at fagnettverkene skal være engasjerende og relevante både for medlemmene og tillitsvalgte og for organisasjonen og sekretariatet.

I skoleutvikling og arbeidet med kompetanser har vi kanskje ikke hatt nok søkelys på fagdisiplinene. Nå utvikler vi profesjonen vår videre, også på dette feltet.

Jeg oppfordrer alle som er interessert i naturfag, norsk eller kroppsøving til å søke. Søknadsfristen er 20. mars. Mer informasjon finner du her.

Powered by Labrador CMS