Brunes naturbarnehage var en av barnehagene som deltok i prosjektet i høst.

Får økt bemanning i plantiden

Politikerne i Modum har satt av 2,6 millioner til økt bemanning i kommunens barnehager. 

Publisert

Barnehagelærere har i dag rett på fire timer plantid i uka. Disse timene bruker de til planlegging av aktiviteter, og for- og etterarbeid. Men når noen forsvinner fra avdelingen, betyr det at det også at bemanningen blir dårligere. 

Dårlige bemanning resulterer ofte i at barnehagelærere ikke tar ut plantiden sin i arbeidstiden. En undersøkelse fra Utdanningsforbundet i fjor høst, viste at to av tre barnehagelærere må ta igjen denne jobben på fritiden. 

Det ønsket Utdanningsforbundet og Fagforbundet i Modum i Buskerud å gjøre noe med. I flere år har de frontet denne saken overfor politikerne. I fjor logget de ansatte i barnehagene, både fagarbeiderne og barnehagelærerne, arbeidsdagene sine. Og da politikerne fikk se de loggbøkene, skjedde det noe. 

– Da fikk politikerne virkelig se hvordan det står til der ute, sier nestleder i Utdanningsforbundet i Modum, LIll-Beate Haavik til udf.no

Ikke lenge etter, rett før sommeren 2023, vedtok kommunestyret et prøveprosjekt. De satte av 500.000,- til å dekke inn plantiden i tre kommunale barnehager. 

Tilbakemeldingene fra de ansatte var svært gode. Og nå blir ordningen permanent for alle de sju kommunale barnehagene, med et budsjett på 2,6 millioner kroner, skriver lokalavisa Bygdeposten

Private barnehager skal med i ordningen

Utdanningsforbundet skriver at barnehagene som var med i prosjektet i høst valgte å bruke de ekstra midlene på ulike måter. I en av  fikk de inn en fast vikar i 20 prosent stilling, som var til stede på avdelingen når pedagogene tok ut plantiden. En av de andre barnehagene har en hel dag til plantid annenhver uke. De fikk inn en vikar den dagen. 

Alle vikarene er hentet fra kommunens vikarpool, som består av fagarbeidere og assistenter. 

I evalueringen av prosjektet meldte ansatte om mer ro, mindre stress, mindre dårlig samvittighet. 

– Ved forrige møte var vi midtveis i prosjektet, og allerede da var signalene entydige. Dermed fikk vi det med i budsjettbehandlingen, og alle støttet opp om det. Dette er en kjempegod sak, sier leder for  hovedutvalg for barn og unge i Modum, Terje Ingvoldstad (Sp) til Bygdeposten. 

Han legger til at også de private barnehagene kommer med i ordningen etter hvert.

Powered by Labrador CMS