Fikk ikke gjennomslag for å styrke retten til planleggingstid for barnehagelærere

Arbeidstidsavtalen for barnehagelærere blir den samme som før også de neste to årene. – Vi er skuffet over at KS ikke benyttet muligheten til å forbedre avtalen, sier forhandlingslederen fra Utdanningsforbundet.

Publisert Sist oppdatert

Forhandlingene om arbeidstidsavtalen for barnehage ble avsluttet tirsdag 19. desember. Partene har blitt enige om å forlenge avtalen for to nye år. Dermed blir det ingen endringer i barnehagelærernes arbeidstid.

– Det har vært krevende forhandlinger. Partene sto langt fra hverandre, og vi hadde ulike innganger til forhandlingene, sier forhandlingssjef Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet, i en pressemelding.

Hun sier de er skuffet over at KS ikke ville gå med på noen av endringsforslagene.

– Vi trengte forbedringer for å sikre at barnehagelærerne får gjort jobben sin. KS har ikke vist nok vilje til å komme oss i møte på våre krav, og hadde motkrav som vi mener ville forverret arbeidstidsordningen for våre barnehagelærere. Det harmonerer dårlig med den situasjonen som er i barnehagene i dag, sier Skjefstad Andersen.

Arbeidstidsavtalen for barnehage

«SFS 2201 Arbeidstid barnehage» er en særavtale som regulerer arbeidstid for barnehager, samt skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager.

Her finner du avtalen: SFS 2201 Arbeidstid barnehage.

Utdanningsforbundet hadde tre krav med inn i forhandlingene: 

  • Styrke barnehagelærers/ pedagogisk leders rett til avsatt planleggingstid.
  • Avsatt tid til planlegging skal brukes til pedagogisk planlegging.
  • Partsamarbeid om livsfasetiltak tilpasset barnehagesektoren.

Men de fikk ikke gjennomslag for å få noe inn i selve avtalen. Isteden ble de enige med KS om en protokolltekst med formuleringer som tydeliggjør at planleggingstiden til barnehagelærere skal brukes til pedagogisk planleggingsarbeid og at tapt planleggingstid skal erstattes. 

– Formuleringene er viktige for arbeidshverdagen til våre medlemmer, blant annet fordi de avgrenser hva planleggingstiden skal inneholde, sier Skjefstad Andersen, som sier det nå blir viktig å følge opp at de lokale arbeidsgiverne faktisk følger forpliktelsene som ligger i teksten.

Her kan du lese protokollteksten: Protokoll SFS 2201.

Forhandlingsleder for KS, Kjersti Myklebust, skriver i en e-post til Utdanningsnytt at partene hadde ulike syn og prioriteringer, og at ingen fikk gjennom sine krav. 

– Det ble enighet om å forlenge avtalen i to år, men også om protokolltekst som understreker bestemmelser i avtalen. Det er bemanningsutfordringer i mange barnehager, som av og til gjør det vanskelig for pedagogene å få brukt tiden som er satt av til planlegging, skriver Myklebust. 

– Partene presiserer at plantid som utgår skal erstattes senere. Vi presiserer også at fire timer per uke til planlegging er et minimum og at det kan være grunnlag for å bruke mer. Planleggingstid trenger heller ikke å fordeles jevnt gjennom barnehageåret. En viktig grunn til bemanningsutfordringene er høyt sykefravær, og det må vi løse på andre måter enn i denne særavtalen.

Powered by Labrador CMS