Rektor ved Lier videregående skole Anne Johanne Guldvik
Rektor ved Lier videregående skole Anne Johanne Guldvik

Rektor: – Belastningen på lederne i pandemien har fått mindre oppmerksomhet

Under nedstengingen satte rektor Anne Johanne Guldvik krisestab. Daglige møter i åtte uker gikk over til ukentlige, men krisen er ikke over. Det har tatt på, sier hun.

Publisert Sist oppdatert

– Det mest krevende har vært å forholde seg til alle instansene som har informert om gjeldende tiltak og å kommunisere dem klart og tydelig videre, sier Anne Johanne Guldvik, rektor ved Lier videregående skole utenfor Drammen.

Flere ganger har de vært nødt til å hive rundt på planene og endre skolehverdagen på kort varsel.

– Kommer informasjonen en fredag, vet vi jo hva helgen går med til for oss i skoleledelsen og for avdelingslederne, sier hun.

Ekstra nøye med smittevern

Et år er gått siden korona-pandemien stengte ned landet. Utdanningsnytt har snakket med flere ansatte i skoler og barnehager om året som har gått. (Se alle sakene nederst i saken)

Ved Lier videregående har de hatt flere i karantene underveis, men først i november testet tre elever og én lærer positivt.

– Men etter at det muterte viruset kom i 2021, er karantenereglene strengere. Å sørge for nok personale på jobb blir da mer krevende, sier Guldvik.

Lier videregående har studiespesialisering og yrkesfaglige programmer, og en forsterket avdeling for ungdom i autismespekteret. Skolen har vært åpen hele tiden, blant annet for de sårbare elevene.

Anne Johanne Guldvik (65)

Stilling: Rektor ved Lier videregående skole.

Lier videregående har studiespesialisering, yrkesfaglige program og en egen avdeling for ungdom i autismespekteret. Med hjelp av ekstra smitteverntiltak har de holdt åpent hele året.

– Vi har vært ekstra nøye med smittevernet. I noen avdelinger er det vanskelig å holde en meter avstand. Da har vi kjøpt inn munnbind som kan tas i bruk, og visir, smittevernfrakker og hansker som kan brukes i spesielle tilfeller.

– Har du merket virusfrykt blant ansatte og elever?

– Hvor redd man er for smitte, varierer fra person til person, men vi i ledelsen har gjort det vi kan for at alle skal føle seg trygge. Mitt inntrykk er at både personalet og elever føler seg ivaretatt.

Øverste ansvar for 110 ansatte

Lier-rektoren mener god kommunikasjon mellom ansatte og ledelsen er en viktig årsak til at skolen har greid seg bra så langt. Ledelsen, vernetjenesten og tillitsvalgte hadde daglige møter under nedstengingen, og ukentlige møter gjennom hele året ellers.

Jeg har også vært bekymret for om de ressurssterke og høyt presterende elevene får nok utfordringer.
Anne Johanne Guldvik

Bekymringen for hvordan elever og lærere har det i pandemiåret, mener hun er berettiget.

– Men belastningen på lederne har fått mindre oppmerksomhet. Jeg har øverste ansvar for 630 elever og 110 ansatte, sier hun.

Skolen har brukt rundt 2 millioner kroner på pandemitiltak og fått dekket rundt 420.000 kroner.

– Det er stor usikkerhet knyttet til de rundt 1,5 millionene som gjenstår. Som i andre fylker frykter vi kutt. En annen utfordring har vært å skaffe kompetente lærere som vikarer. Men vi har fått det til på et vis. Mine avdelingsledere har gjort en fantastisk jobb.

– Hvordan har elevene taklet hjemmeskole?

– Det har vært veldig mye snakk om sårbare elever. Å ivareta dem er selvsagt viktig, men jeg har også vært bekymret for om de ressurssterke og høyt presterende elevene får nok utfordringer. Og også hos oss har vi diskutert hvor hardt vi skal presse på for å få elevene til å logge seg på og skru på kameraet, sier hun

Pandemien i verden

Powered by Labrador CMS