Nasjonale prøver

– Dette skal vi feire, sier rektor ved Bønes skole, Bjørg Wangen (innfelt), etter at hun ble kjent med at skolens femteklasseinger har gjort det best av sine jevnaldringer landet over, ifølge en beregning gjort av utdanningsnytt.no. Foto: Utdanning/privat

Femteklassingene på Bønes skole er best i regning på nasjonale prøver

På Bønes skole i Bergen finner vi noen av landets flinkeste femteklassinger. Elevene fikk flest poeng i matematikk, og var helt i toppen i både lesing og engelsk på de nasjonale prøvene.

Publisert Sist oppdatert

– Dette skal vi feire, sier rektor ved Bønes skole, Bjørg Wangen. Wangen har allerede sendt blomster til lærerne på trinnet og takket dem for den gode jobben de har gjort.

Resultatene fra nasjonale prøver ble offentliggjort i dag, og de viser at elevene fra hovedstaden fortsatt får flest poeng, både i lesing, matematikk og engelsk. Her får elevene i gjennomsnitt 52 poeng i alle disse tre fagene. Utdanningsnytt har gått gjennom resultatene for elever på femte trinn og ifølge våre beregninger er det en skole i Bergen som samlet sett har gjort det best på prøvene.

Lærerne får følge klassen over flere år

Vi er stolte av den jobben vi har gjort, sier Wangen. Hun forteller at skolen har jobbet systematisk før de nasjonale prøvene.

– Ikke for å være best eller nødvendigvis for å skore høyest mulig, men nasjonale prøver gir et godt bilde av hva elevene har lært. Våre resultater viser at vi har gitt dem mye av den kompetansen som er forventet at de skal kunne, sier Wangen.

Les denne! For elever med dysleksi som normalt får bruke hjelpemidler, oppleves leseprøven som et mareritt.

Utdanningsdirektoratet offentliggjorde resultatene fra nasjonale prøver dag, og de viser at elevene fra hovedstaden fortsatt får flest poeng, både i lesing, matematikk og engelsk, med i gjennomsnitt 52 poeng i alle fagene. Men det var en skole i Bergen som gjorde det best på prøvene.

I matematikk skorer Bønes-elevene 61 poeng, og det er høyest i landet. Femteklassingene fikk 55 poeng i engelsk og 58 i lesing. En av nøklene til suksessen tror rektor er at lærerne får følge elevene i mange år.

– Minst to lærere følger elevene over fra småskolen til mellomtrinnet, sier Wangen. Hun har vært rektor på skolen i to år. En av de viktige tingene for henne har vært å unngå full utskifting av klassens lærere.

– Lærerne skal vite hva som forventes av elevene fire år fram i tid, og det har stor verdi å få følge klassen, sier Wangen.

Godt miljø på skolen

I tillegg har lærerne på Bønes brukt tid på å analysere resultatene fra fjorårets nasjonale prøver.

– Vi jobber med resultatanalyse sammen med lærerne fra fjerde og femte trinn. På den måten har det blitt tydelig for oss hva vi må jobbe mer med, sier Wangen.

Rektoren for landets beste femteklassinger tror også at satsing på godt miljø har hjulpet.

– Vi har lærere som trives på jobb, og undersøkelsene viser også at vi har høy elevtrivsel, sier Wangen.

Østkantskoler i Oslo gode i matematikk

Hasle skole og Sinsen skole ligger på østkanten i hovedstaden, og femteklassingene på disse to skolene følger etter Bønes med 58 poeng i matematikk. I lesing er det Berg og Bestum skole som er best i landet med 59 poeng. I engelsk er det to internasjonale skoler i Oslo og Asker som er best med 63 poeng.

Elevene i Oppland og Nordland har lavest poeng på prøvene. for femteklassene.

Powered by Labrador CMS