Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt
Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt

Nasjonale prøver: Guttene bedre i regning, jentene best i lesing

Jenter gjør det litt svakere på de nasjonale prøvene enn før. Kjønnsforskjellene er størst i regning.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsdirektoratet offentliggjorde onsdag resultatene fra høstens nasjonale prøver. Elever på femte trinn har gjennomført prøver i lesing, regning og engelsk. Det samme har elever på åttende trinn gjort, mens elever på niende trinn har hatt prøver i lesing og regning.

Forskjellen mellom jenter og gutter øker i regning, sammenlignet med fjoråret.

– Årets nasjonale prøver viser at det fortsatt er flere gutter enn jenter som presterer på høyeste nivå i regning, og forskjellen øker noe for elevene i ungdomsskolen, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Han mener årets prøver viser at myndighetene fortsatt har en jobb å gjøre for å sikre at skolen løfter alle elevene.

Femte trinn

Det er i snitt små endringer på nasjonalt nivå, men det er en tendens til at jenter gjør det svakere, mens gutter gjør det litt bedre sammenlignet med tidligere. I lesing på femte trinn har det vært en svak nedgang i andelen elever på det høyeste og laveste mestringsnivået siden 2016. Andelen på det mellomste mestringsnivået har økt med 4,9 prosentpoeng i løpet av disse årene. I regning og engelsk er fordelingen mellom de ulike mestringsnivåene ganske stabil over tid.

Blant femteklassingene er det flere gutter enn jenter på høyeste nivå i regning og flere jenter enn gutter på laveste nivå. I lesing og engelsk er det små forskjeller mellom gutter og jenter. Sammenlignet med i fjor er det færre jenter på det høyeste mestringsnivået, mens det er noe færre gutter på det laveste nivået i lesing.

På ungdomstrinnet er det nå litt færre elever på de laveste nivåene enn for noen år siden. I engelsk er det jevnt mellom jenter og gutter. I lesing er det flest jenter på de høyeste mestringsnivåene, mens det er flere gutter på de høyeste mestringsnivåene i regning.

Oslo best

Det er fortsatt Oslo som får de beste resultatene, mens skolene i Finnmark kommer dårligst ut.

I Oslo presterer 17 prosent av elevene i åttende trinn på høyeste mestringsnivå i lesing, mens andelen på høyeste mestringsnivå i de andre fylkene varierer mellom 6 og 10 prosent.

Når det gjelder andelen elever på laveste mestringsnivå er det mindre forskjell mellom fylkene.

Sanner oppfordrer skolene til å bruke de nasjonale prøvene aktivt.

– Det er en tydelig sammenheng mellom resultatene på nasjonale prøver og frafall i videregående skole. Jeg håper derfor at lærerne bruker prøvene til å følge opp de elevene som har ekstra behov for hjelp og støtte, sier kunnskapsministeren.

Akershus fritar færrest

Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning eller særskilt språkopplæring blir fritatt fra de nasjonale prøvene. I tillegg er det også elever som ikke deltar på prøvene på grunn av dokumentert eller udokumentert fravær.

Andelen fritatte elever varierer fra 2 til 6 prosent mellom fylkene på åttende trinn. Aust-Agder har høyest andel som blir fritatt fra prøvene, mens Akershus har lavest andel for åttende trinn.

På femte trinn er det Finnmark som fritar den høyeste andelen av elever, mens Akershus fritar færrest også her.

©NTB

Powered by Labrador CMS