Mobbingen øker: Skolens tiltak hjelper ofte ikke

Over 40 prosent av elevene som blir utsatt for mobbing sier at det til og med skjer i klasserommet, der voksne er til stede. 

Publisert Sist oppdatert

Forskere fra NTNU har analysert det elevene sier om mobbing i årets Elevundersøkelse. 

Deres analyser viser at alle former for mobbing i skolen øker. 10 prosent av elevene oppgir at de blir mobbet i grunnskolen og videregående. 

De fleste (8 prosent) oppgir at de er blitt utsatt for mobbing av medelever. Der ligger også den største økningen. I fjor var tallet 5,9 prosent. I årene før har det ligget på mellom 4,6 og 5 prosent. 

3,8 prosent rapporterer at de er mobbet digitalt. En økning på et drøyt prosentpoeng. Og 2,5 prosent av elevene oppgir at de er mobbet av voksne på skolen de siste månedene. I 2022 var denne andelen på 1,6 prosent. 

Mobbing i klasserommet

På spørsmål om skolen gjorde noe for å hjelpe deg, svarer 36 prosent av de som er utsatt for mobbing at ingen voksne på skolen visste om det. 

17 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe. 

Og 19,2 svarte at skolen gjorde noe, men at det ikke hjalp. 

Kun 6,6 prosent av elevene svarte at skolen gjorde noe som fikk slutt på mobbingen.

Elevene oppgir dessuten at mobbingen skjer også steder der voksne er til stede. I alt 41,4 prosent av de som opplever mobbing, sier at de utsettes for mobbing i klasserommet.

Svært bekymret

Barneombud Inga Bejer Engh sier til VG at hun er urolig over at mobbeforekomsten bare øker i skolen. At skolens tiltak ikke synes å virke, synes hun er svært bekymringsfullt. 

– I alvorlige tilfeller kan mobbing føre til skolefravær og utfordringer med å fullføre utdanningsløpet. Mobbing er et stort samfunnsproblem som må tas på alvor, sier Bejer Engh. 

– I dag har skolene tilgang til gode kunnskapsbaserte tiltak for å forebygge, avdekke og stanse mobbing, men ikke alle skoler bruker disse. Regjeringen må vurdere å pålegge kommunene å ta i bruk kunnskapsbaserte tiltak som vi vet virker. 

Powered by Labrador CMS