Petter Andreas Lona, leder i Elevorganisasjonen.

Elevleder Petter Andreas Lona til angrep på foreslåtte nye fraværsregler

Leder i Elevorganisasjonen kritiserte både nye fraværsregler og mobilnekt i sin åpningstale på Elevtinget.

Publisert

Fra 4. til 8. mars arrangeres Elevtinget på Gardermoen. Elevorganisasjonen, som i år fyller 25 år, representerer 180.000 elever.

Leder Petter Andreas Lona åpnet Elevtinget med å si noe om elevenes internasjonale engasjement.

– Utdanning er verdens viktigste våpen. Vi er inne i en tid med krig i Europa, menneskerettighetsbrudd i Gaza og autoritære krefter på fremmarsj. En tid der millioner av barn blir frarøvet sitt viktigste våpen mot diktatur, korrupsjon og fattigdom; nemlig kunnskap. Fordi uten utdanning frarøver vi en hel generasjon deres leger, sykepleiere og lærere, sa han og la til:

– Utdanning er det eneste våpenet som kan knekke Putins fryktregime. Det er det eneste våpenet som forhindrer radikalisering. Og det er det eneste våpenet som forsvarer demokratiet og menneskerettighetene. Derfor skal vi være stolte av at vi har en elevbevegelse i Norge som tør å se utover landets grenser og som ønsker å endre verden, blant annet gjennom å vie en dag til støtte for barn i andre land, sa Lona og viste til Operasjon Dagsverk.

Den 2. november i 2023 jobbet norske elever inn 18 millioner kroner for å gi elever i Colombia det Lona kalte en skuddsikker framtid.

Denne uka besluttet Elevtinget at Operasjon Dagsverk 2024 går til Utviklingsfondets prosjekt i Guatemala. Midlene skal støtte ungdommers kamp for matsikkerhet gjennom klimatilpasset jordbruk. Med opplæring i klimatilpasset jordbruk skal ungdommer få kunnskapen de trenger for å produsere mat i et endret klima, og inntekt som bidrar til at de kan fullføre skolegangen.

Kritiserte nye fraværsregler

Lona nevnte i sin åpningstale flere av sakene Elevorganisasjonen har bidratt til å kjempe fram, blant annet at elever har fått lovfestet rett til ikke bare å begynne i, men å fullføre videregående opplæring.

– Slike seiere kommer ikke av seg selv. Dette har vært en kamp for elevbevegelsen i mange år, sa han.

Så tok han opp en av Elevorganisasjonens viktigste kampsaker motstanden mot fraværsgrensa. Om de foreslåtte nye reglene fra Utdanningsdirektoratet sa han:

– Det er et enormt feilsteg av Utdanningsdirektoratet å foreslå at politisk fravær, sykefravær og kjøretimer skal sidestilles. Det vil gjøre at flere elever stryker. Jeg ville strøket fordi jeg bryr meg. At Utdanningsdirektoratet foreslår å stryke oss som bryr oss, er ikke bare en skam, det vil også skade det norske demokratiet på sikt at elever ikke får mulighet til å engasjere seg.

Lona sendte samtidig et spark til Arbeiderpartiet som han hevder har flottet seg med at de vil fjerne dagens fraværsgrense.

– Innfører dere dette, har dere ikke bare løyet til en hel generasjon førstegangsvelgere, dere motsier også en helt ny opplæringslov. Den har nemlig store ambisjoner for norsk elevdemokrati framover. Innføres de foreslåtte nye fraværsreglene er det et brudd på stortingets vedtak og ljug overfor elever.

Hvor er tilliten til elever?

Så gikk han over til å snakke om tillitsreformen og understreket at elever er lei av å ikke bli trodd.

– Dere politikere har varslet en tillitsreform for dem som jobber i klasserommet. Men for oss elever går det feil vei. Vi har en kunnskapsminister som velger å instruere alle norske skoler til å innføre et mobilforbud, framfor å oppfordre til dialog om hvordan ordensreglementet bør se ut på den enkelte skole. På samme måte vil hun innføre en fraværsgrense som vil gi flere elever stryk.

Lona spurte: –  Hvorfor gjelder ikke tillitsreformen for elever, Kari Nessa Nordtun? Årets elevundersøkelse viser rekordhøye mobbetall, vår motivasjon til å være på skolen er på et bunnivå og tallet på elever som gruer seg til å gå på skolen er for høyt. Dette viser blant annet at undervisningen ikke er tilpasset den enkelte elev

Lona ga kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fire utfordringer:

  • Hvorfor er helsesykepleier fortsatt bare på skolen på fredag klokka 12?
  • Hvorfor har bare fire av fem lærere formell lærerutdanning?
  • Hvorfor undervises fortsatt 310.000 norske elever i skolebygg der enten taket kan ramle ned, veggene råtner eller halvparten av elevene har pusteproblemer?
  • Og hvorfor er utdanning fremdeles ikke gratis for alle?

    – Hver dag brytes opplæringsloven i norske klasserom. Hvorfor er vanskelig å svare på. Men det finnes olitikere som er mer opptatt av å asfaltere en vei enn av å ruste opp skolen, sa Lona.

Powered by Labrador CMS