En eksamensfri skole er mulig

Debatt: – Ved å sikre god kvalitet i vurderingsarbeidet internt er det fullt mulig å klare seg uten eksamen.

Publisert Sist oppdatert

Sentralgitt eksamen har så klart noen fordeler. Den fungerer blant annet som en kvalitetssikring av karakterer, gjennom at alle elever får den samme prøven som vurderes etter felles kriterier av uavhengige sensorer.

Samtidig påvirkes den lett av tilfeldigheter, som elevens dagsform, teknologisk kluss, forholdene i eksamenslokalet – eller at utformingen av oppgavene ikke er optimale i forhold til læreplanen. En annen ulempe er at undervisningen kan bli svært eksamensrettet, slik at innhold og arbeidsmåter som ikke er direkte eksamensrelevant, velges bort.

Om eksamen bør avvikles en gang for alle, skal vi ikke ta stilling til her. Men vi vil gjerne informere om at det finnes alternativer. Steinerskolene er eksamensfrie. Det har en rekke fordeler. Det skaper mindre stress og nerver i mai, og mer frihet til å konsentrere seg om innholdet i fagene helt fram mot slutten av skoleåret. Vg3 pleier å bruke de siste ukene til å sette opp en teaterforestilling, en flott og samlende finale etter tre år på videregående.

At vi er eksamensfri, betyr ikke at elevene våre ikke får vurdering. En uavhengig vurdering sikres gjennom den såkalte årsoppgaven – en stor fordypningsoppgave om et valgfritt tema, som utgjør et 280 timers programfag og arbeides med gjennom et helt kalenderår. Elevene får tildelt en veileder som følger dem tett gjennom prosessen, og til slutt vurderes den av en ekstern sensor. Årsoppgaven skal skrives etter akademisk standard og gir glimrende forberedelse til høyere studier.

I de andre fagene får elevene standpunktkarakterer på samme måte som i den offentlige skolen, basert på et bredt spekter av vurderingssituasjoner og utvist kompetanse. Det har skjedd mye på vurderingsfronten i norsk skole de siste årene, blant annet mer vekt på læringsfremmende vurderingsformer og underveisvurdering. Disse prinsippene har alltid stått sterkt i Steinerskolen, og ved et bevisst arbeid for å sikre pålitelighet og god kvalitet i vurderingsarbeidet internt, er det fullt mulig å klare seg uten eksamen.

Dette innlegget har tidligere blitt publisert i Stavanger Aftenblad.

Powered by Labrador CMS