Oslo kan bli første kommune som tester ut alternative eksamensformer

AUF-lederen og Elevorganisasjonen vil avskaffe skriftlig eksamen for godt. Statsråd Tonje Brenna (Ap) vil heller teste ut alternativer. Nå griper Oslo den ballen.

Publisert Sist oppdatert

Eksamen i sin nåværende form bør avskaffes, mener AUF-leder Astrid Hoem.

– Etter flere år med avlyst eksamen som følge av pandemien, og en lengre lærerstreik i år, mener jeg vi må bruke det momentumet vi har til å erstatte dagens eksamen med en mer rettferdig vurderingsform, uttalte Hoem til VG denne uken.

AUF mener at regjeringen bør sørge for at det skjer endringer på nasjonalt nivå.

Men hennes partifelle Tonje Brenna er ikke enig. «Eksamen er kommet for å bli, men kan alltid forbedres», skrev kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en kronikk i VG.

Statsråden er nå pålagt å iverksette utprøving av nye eksamensordringer. Det skjedde fordi SV fikk gjennomslag for det i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2023.

Utdanningsdirektoratet er allerede i gang med å planlegge forskning på alternative eksamensformer. Men ifølge Brenna har de bedt om tid fram til 2025 med å gjennomføre et forprosjekt.

Les også: Tonje Brenna mener alternative eksamensformer bør testes ut

Flere skoler i Oslo har dempet karakterbruken

Helt siden «Vurdering for læring» ble iverksatt av Kunnskapsdepartementet i 2010, har skolene jobbet med å endre måten de driver underveisvurdering på. Det har blant annet ført til mer formativ og mindre summativ vurdering. Elevene får dermed flere skriftlige og muntlige tilbakemeldinger underveis.

Mange skoler har også begynt med det som kalles en karakterdempet hverdag. Det betyr at elevene bare får vurdering med karakter en gang hvert halvår. Oslo kommune har et eget nettverk bestående av åtte ungdomsskoler som deler sine erfaringer. Nettverket hadde samling hos Utdanningsetaten i Oslo 13. desember.

Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll.
Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll.

Oslos byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) har sans for denne måten å drive vurderingsarbeid på. Til Utdanningsnytt sier hun:

– Jeg er dypt bekymret for det store karakterpresset elevene blir utsatt for i norske skoler i dag. Vi kan ikke bare sitte å se på at dette stresset og presset bare øker. Fokus må flyttes fra prestasjoner og karakterer, og over på å styrke motivasjonen for læring blant elevene. Er ikke elevene motivert, lærer de heller ikke, sier Eidsvoll.

Les også: Norge og Danmark er de eneste nordiske landene som har eksamen

Oslo vil sende søknad før sommeren

Hun forteller at Oslo kommune nå tar en rekke grep for å øke elevenes motivasjon og for å sikre en Osloskole med mindre stress og press. Å prøve ut nye eksamensformer er noe hun ønsker.

– Vi skal nå søke staten om å få gjennomføre et forsøk med alternativer til dagens eksamen. Vi ønsker å se på ulike løsninger for hvordan dette kan fungere i praksis, og jobber mot at søknaden sendes før sommeren, sier Eidsvoll.

Hun er glad for at flere skoler i Oslo nå prøver ut en karakterdempet hverdag.

– Byrådet har gjort det å øke elevenes motivasjon til et eget mål for skolene og vi jobber nå med en ny inntaksmodell for videregående skole som ikke kun skal være basert på karakterkonkurranse, sier Eidsvoll.

Eksamen er mest rettferdig

Heller ikke Utdanningsforbundet er for å avskaffe dagens eksamen. Sentralstyremedlem Thom Jambak uttalte til Utdanningsnytt at han mener eksamen er mest rettferdig. Likevel er han åpen for justeringer basert på at det i 2020 ble innført nye læreplaner i alle fag og ny vurderingsforskrift.

Leder i Unge Høyre Ola Svenneby er enig med Jambak i at eksamen er mest rettferdig. Men også han er åpen for alternative vurderingsmåter.

– Vi må ha en prøve som er anonymt vurdert og lik i hele landet. Samtidig er jeg positiv til å se på andre løsninger og sørge for en ordning som forbereder folk til videre utdanning, sier han til VG.

På spørsmål om hva han mener om mappevurdering, sier Svenneby til avisen at han synes ordningen er veldig likt standpunktkarakter, fordi læreren står for vurderingen.

AUF-lederen derimot, har sans for å teste ut mappevurdering som sluttvurdering og mener at også mapper kan vurderes av en ekstern sensor, slik som eksamen.

Brenna skriver i VG at hun er glad for budsjettenigheten med SV om å se på alternative sluttvurderingsformer. Hun viser til at det allerede finnes handlingsrom for lokalgitte eksamener, og at det er innført muntlig–praktiske eksamener i matematikk og naturfag på 10. trinn.

Det som er viktig med forsøkene, skriver Brenna, er at de gjennomføres på en måte som sikrer elevene rettssikkerhet og en rettferdig sluttvurdering.

Powered by Labrador CMS