Skjermbruk i skolen: Veien mot en balansert tilnærming

Debatt: – Nettbrettet eller PC-en skal ikke erstatte eldre læremetoder, men tilføre nye måter å lære på, inn i en ny tid.

Publisert Sist oppdatert

Det har vært stort engasjement, debatter og sterke meninger rundt skjermbruken i skolen den siste tiden. Både som grunnskolelærer, spesialpedagog og mor er jeg helt enig i at det bør bli tydeligere retningslinjer og begrensninger rundt skjermbruk, særlig for de yngste barna. 

Samtidig må vi anerkjenne at digitale plattformer er en fantastisk ressurs og supplement i undervisningen. Det er også et viktig og essensielt hjelpemiddel for barn med spesielle behov, for eksempel de som har synsutfordringer eller lese- og skriveproblematikk. Det vi må gjøre er å gjeninnføre lærebokens betydning, samtidig som vi gir lærerne metodefrihet til å bruke iPad/PC som et supplement til annen undervisning. Lesing er en sammensatt ferdighet som krever tilnærming på flere nivåer. Evnen til å lese lange tekster og bøker er en viktig del av opplæringen som vi må sørge for at ikke forsvinner. 

Samtidig kan gode, pedagogiske verktøy være et viktig supplement, for eksempel ved søkelesing i kortere tekster. Ipad og PC kan også være et engasjerende verktøy for en dynamisk og visuell tilnærming, som legger til rette for en mer interaktiv og engasjerende læringsopplevelse. Nettbrettet eller PC-en skal ikke erstatte eldre læremetoder, men tilføre nye måter å lære på, inn i en ny tid. 

Ikke enten eller, men både og

Lesing og læring – på papir og skjerm – er ikke motsetninger, begge bør være en del av opplæringen. Samtidig må det innføres tydeligere retningslinjer for skjermbruk, særlig for de yngste. Vi må finne balansen ved å lytte til frustrerte foresatte som føler at skjermbruken får en for stor og ukontrollert del i de yngste barnas skolehverdag, samtidig som vi gir tillit og metodefrihet til lærerne. 

Et viktig premiss for dette kan gjøres ved å sørge for at skolene får viktige midler øremerket til læreverk. På den måten kan vi signalisere at en ensidig satsning på digitale plattformer ikke er retningen vi ønsker å gå i. 

Jeg er både som lærer og mor stolt av den retningen MDG nå går i når det gjelder skjermbruk, og jeg vil applaudere ledelsen i MDG for gode prosesser som har resultert i politikk som både anerkjenner behovet for en hovedsakelig skjermfri 1.-4. klasse, uten personlige nettbrett/PC og hjemsendelse av utstyr. Samtidig er partiet også opptatt av å sikre at digitale verktøy er tilgjengelige og oppdaterte for lærerne når de ser pedagogisk nytte av det, og øremerke midler til læreverk. 

Disse tiltakene er et viktig skritt mot en balansert og ansvarlig tilnærming til skjermbruk i skolen, og jeg håper at andre politiske aktører vil følge etter og prioritere barnas læring og utvikling i den digitale tidsalderen. 

Powered by Labrador CMS