FN-rapport anbefaler forbud mot smarttelefoner på skolen

Unesco er FNs organ for utdanning, vitenskap, kultur og informasjon. I en ny rapport tar FN-organisasjonen til orde for at smarttelefoner forbys på skolen for å begrense forstyrrelser, styrke læringen og beskytte barn fra digital mobbing, skriver avisa The Guardian.

Ifølge rapporten er det blant annet dokumentert at omfattende bruk av smarttelefoner reduserer evnen til å lære, og at mye skjermtid påvirker barns følelsesmessige stabilitet negativt.

Unesco understreker at digital teknologi, også kunstig intelligens, aldri bør prioriteres høyere enn et «menneskesentrert» syn på utdanning. Og den bør heller aldri erstatte kontakt med lærere.

I tillegg rettes det en advarende finger mot politikere om ikke å omfavne ny teknologi ukritisk.

Unesco har gjennomgått 200 utdanningssystemer verden over og fastslår at i ett av seks land er det innført forbud mot smarttelefoner på skolen.

Det gjelder blant annet Nederland, som fra januar 2024 forbyr bruk av telefoner, nettbrett og smartklokker i klasserommene.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS