Dansk minister vil ha skjermane ut av barnehagen

Den danske barne- og undervisningsministeren Mattias Tesfaye vil ha mindre skjermtid for barnehagebarn.

Publisert Sist oppdatert

Han vil ha slutt på det han kallar ei lovgiving som fremjar digitalisering og skjermbruk hos barn, seier Tesfaye til Danmarks Radio. Foreldre og ekspertar meiner det er feil problemstilling.

Undervisningsministeren viser til tal frå «Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd». Dei viser at halvparten av treåringane brukar meir enn ein time kvar dag på ulike former for skjerm.

Fem minutt

Men Andreas Lieberoth, lektor i pedagogisk psykologi ved Aarhus universitet, viser til ei undersøking han sjølv og andre la fram i 2020.

Den viste at dei fleste barnehagebarna såg på skjerm mellom null og fem minutt i løpet av ein barnehagedag. Såg dei på skjerm, var det oftast for å sjå ein dans eller for å sjekke opp eitt eller anna. For dei som såg mest på skjerm i barnehagen, var skjermtida oppe i ein halv time.

– Vil ein redusere noe ein trur er skadeleg, bør ein først finne ut om det er skadeleg, kommenterer Lieberoth.

– Ta tak i andre problem

Den danske organisasjonen for barnehageforeldre, Fola, er blitt kontakta om skjermtid i barnehagane av foreldre to gonger sidan 2020, seier leiaren Signe Nielsen til Danmarks Radio.

Ho meiner barne- og undervisningsministeren Mattias Tesfaye bør ta tak i andre barnehageproblem før dette, og viser til at ein ny kvalitetsrapport viser at kvaliteten på arbeidet berre er godt nok i ti prosent av barnehagane.

Barne- og undervisningsministeren Mattias Tesfaye seier likevel til Danmarks Radio at han ikkje ser noen grunn til at barn skal kikke på iPad i barnehagen. Han meiner vi må sjå på heilskapen av nettbruk både i barnehagen og heime.

– Den eine helseeksperten etter den andre har ropt at vi må vere på vakt mot utviklinga av skjermbruk hos barn. Det gir oss ein plikt til å handle ut frå prinsippet om å vere forsiktige, seier Tesfaye .

Bruker skjerm som avlasting for lite personale

I undersøkelsen Spørsmål til Barnehage-Norge 2022, som Sintef har utført på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet, oppgir dei fleste norske barnehagane at dei bruker digitale verktøy for å kommunisere med føresette, dokumentere pedagogisk arbeid, planlegge aktiviteter og i det pedagogiske arbeidet med barna.

Men 55 prosent svarer også at dei bruker skjermane som avlasting når dei ikkje har nok ansatte tilgjengeleg. Det er ein auke på 13 prosent frå året før.

I dei fleste av disse barnehagane skjer denne typen avlastningsbruk sjeldnare enn ein gong i månaden. Men 12,5 prosent nyttar digitale verktøy som avlasting månadleg eller oftare, mot 10 prosent i 2020.

– Det er skremmande med så stor auke, men dessverre ikkje veldig overraskande. Det er bare nok eit teikn på at vi har ein for dårlig grunnbemanning i barnehagen, sa Einar Olav Larsen, leiar i Foreldreutvalget for barnehager (FUB), då undersøkinga vart lagt fram.

Powered by Labrador CMS