Hamarøy innfører gratis barnehage fra 2024

Med knapt flertall vedtok politikerne i Hamarøy å innføre gratis barnehage fra 2024. Målet er å friste flere til å bo i Nordlandskommunen.

Publisert

Registrerte innbyggere i Nordlands-kommunen kan få gratis plass i de kommunale barnehagene fra 1. januar 2024. Ordningen skal ses i sammenheng med rekruttering av innflyttere og bolyst, og skal evalueres etter tre år. 

Det skriver Avisa Nordland

Kommunedirektøren har kommet frem til at tiltaket vil koste om lag to millioner kroner årlig. 

«Forutsetningen for at tiltaket skal være bærekraftig over tid er at det faktisk bidrar til økt tilflytting og befolkningsvekst, slik at rammeoverføringene og dermed inntektene til kommunen økes» skrev kommunedirektøren i sakspapirene. 

Men ordføreren er ikke bekymret. 

– Utgiftene som innføring av gratis barnehage vil medføre, tror jeg kommunen vil få tilbake i form av tilflytting samt økte skatteinntekter og statlig rammetilskudd, sier ordfører Britt Kristoffersen Løksa (Sp) til Avisa Nordland.  

Hamarøy kommune har hatt en presset økonomi over mange år. I 12 år har de vært på ROBEK-lista på grunn merforbruk. Kommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll av årsbudsjett, låneopptak og langsiktige avtaler. 

Da Statsforvalteren i Nordland gikk gjennom Hamarøys årsregnskap for 2022, viste det seg imidlertid at det gjenstående merforbruket på 16,4 millioner kroner er dekket inn. Dermed meldes nå kommunen ut av ROBEK.

Powered by Labrador CMS