Balder Alvær Olafsen (SV), Silje Kjosbakken (Rødt) og Kristin Antun (MDG).

Nå blir det gratis skolemat på alle elever i videregående i Viken

– Alle elever i videregående får nå et gratis skolemåltid, sier SV-politiker Balder Alvær Olafsen.

Publisert Sist oppdatert

– Det er fantastisk at alle elever i videregående i Viken nå er sikret et gratis skolemåltid hver dag, sier Balder Alvær Olafsen. Han er gruppeleder for SV i Viken og har vært en pådriver for vedtaket. Han er stolt av at SV, MDG og Rødt ble enige med fylkesrådspartiene Ap og Sp i revidert budsjett.

Bakgrunnen for budsjettforliket er at Viken fylkeskommune i 2021 iverksatte et forsøk med gratis skolemat til alle elever ved 13 videregående skoler. Tilbudet om gratis skolemat har gradvis blitt utvidet og gjelder for 32 skoler i inneværende skoleår. Nå settes det altså av penger til gratis skolemat for ved alle de 58 videregående skolene i Viken. Også i elever i Troms og Finnmark får gratis skolemat hver dag.

Et gratis skolemåltid på skolen kan være lønnsomt, mener Helsedirektoratet. Havregrøt eller annen kornblanding tilberedt på skolen kommer best ut. Olafsen forteller til Utdanningsnytt at tilbakemeldingene fra elever, kantineansatte og lærere ved skolene som har testet ut ordningen har vært gode.

– Hvorfor er gratis skolemat så viktig?

– Fordi et godt og sunt måltid hver dag bidrar til god læring for elevene og på sikt også bedre folkehelse, sier Olafsen.

Fylkestingsrepresentantene Silje Kjosbakken fra Rødt og Kristin Antun fra MDG bidro til at Olafsen og SV fikk gjennomslag for budsjettvedtaket som ble fattet denne uken.

I Høyre derimot, er det ingen støtte å få. I en sms til NRK skriver Anette Solli, gruppeleder for Viken Høyre, at partiet neppe kommer til å videreføre ordningen med gratis skolemat til elever i videregående hvis de vinner valget.

En av fem spiser ikke frokost

En spørreundersøkelse gjort i forbindelse med forsøket i Viken viste at en av fem elever ikke spiser før de kommer på skolen. Flest unge fra lavinntektsfamilier svarte at de ikke spiser frokost og lunsj.

Skolematordningen i Viken skal bestå av en sunn, god og bærekraftig frokost. Men skolene bestemmer selv innholdet innen gitte rammer.

– Et gratis skolemåltid er spesielt viktig med dagens høye prisvekst på matvarer, sier Olafsen.

Han ser dessuten på tiltaket som et middel mot økende sosiale forskjeller. Her har han støtte i en fersk kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet. Olafsen mener mette elever lærer best.

Men skolemåltidets innvirkning på akademisk læring er forskerne ved FHI mer usikre på.

Vanskelig å måle læringseffekt

De fire forskerne ved FHI som har laget kunnskapsoppsummeringen om gratis skolemat, er Inger Marie Hovdenak, Elling Tufte Bere, Annlaug Selstø og Arnfinn Helleve.

Det forskerne har forsøkt å måle er deltakelse ved skolemåltidet, vektstatus, kosthold, akademiske resultater, fravær og sosial ulikhet. De har også vurdert bærekraft.

Forskerne fant ut at det mangler studier som kan si noe om effekten av et gratis skolemåltid i en norsk setting. De skriver også at de fleste internasjonale studiene har begrenset relevans for norske forhold. I tillegg er det vanskelig å måle effekten av et gratis skolemåltid på akademiske resultater.

To nordiske studier undersøkte effekten av et gratis skolemåltid på akademiske prestasjoner. Ingen av disse viste noen tydelig positiv effekt. Forskerne har heller ikke klart å måle noen effekt av gratis skolemåltider på fravær, trivsel eller skolemiljø.

Sprikende resultater om effekt på vekt

Men det forskerne fant, var at et gratis skolemåltid kan bidra til å redusere sosiale forskjeller i kostholdet. Majoriteten av studiene fra Norden viste dessuten at et gratis skolemåltid hadde en viss positiv effekt på kostholdet.

Av totalt tre nordiske studier som undersøkte sammenhengen mellom gratis skolemåltid og vekt, var resultatene sprikende. En studie viste økt vekt, en viste økt midjemål, og en viste ingen endring.

Oversiktsartikkelen forskerne har skrevet, bygger på åtte empiriske studier publisert i 2021 og 2022 og 13 studier fra Norden, samt tre studier fra litteraturlister. Videre beskrives tre tidligere utredninger, en rapport og tre evalueringer.

Gratis skolemat i videregående i Oslo

I Oslo ble en ordning med gratis skolemat til alle elever i videregående innført i inneværende skoleår. I budsjettet for 2022 er det satt av 26 millioner kroner til skolemat i videregående. Fra høsten 2023 blir det også gratis skolemat i ungdomsskolene.

Powered by Labrador CMS