Mari Elserud (lengst til høyre) og Helene Straith (ved siden av) fulgte møtet fra første rad.

Foreldre dukket opp i møtesalen med ett tydelig krav

Foreldre og barnehageansatte i Bærum står sammen i kravet om bedre bemanning.   

Publisert Sist oppdatert

– Øk grunnbemanningen, punktum! var FAU-leder Helene Straiths tydelige beskjed til Bærumspolitikerne tirsdag kveld. 

Hun var en av flere foresatte som dukket opp med plakater og slagord i møtesalen til Hovedutvalg for barn og unge da bemanningssituasjonen i kommunens barnehager sto på agendaen. Der var også lokalavisen Budstikka som omtalte saken først. 

En fersk rapport viser at kommunen sliter med å rekruttere både barnehagelærere og assistenter, og sliter med høyt sykefravær i barnehagene.  

I 2022 og 2023 var sykefraværet på cirka 13 prosent. Det er en økning på cirka fem prosent sammenlignet med 2019. 

Rapporten viser også at barnehagene har hatt en stor økning av barn med særskilte behov og i antallet barn under to år. 

– Rapporten avslører mye av det vi peker på, blant annet at sykefraværet er for høyt, grunnbemanningen for lav og at forventningene har økt, sa Straith til Budstikka i forkant av møtet.

Rekrutteringsutvalg

Arbeidsgruppa bak rapporten mener situasjonen krever tiltak. Blant deres forslag er flere planleggingsdager, høyere vikarbudsjett og økt grunnbemanning. 

Men det har ikke kommunen råd til, ifølge kommunedirektøren. Han har vurdert at en styrking av grunnbemanningen med en ansatt i hver barnehage vil koste om lag 28. millioner kroner. De pengene finnes ikke i budsjettet. 

Både foresatte og ansatte i skoler og barnehager møtte opp i utvalgsmøtet. Her er Even Nedberg, rektor ved Eineåsen skole (t.v.) og Rune Ek, rektor på Rykkinn skole.

I møtet tirsdag konkluderte utvalgspolitikerne med at det skal innføres en rekrutteringsutvalg som skal bistå barnehagene med synliggjøring, omdømmebygging og rekruttering. I vedtaket heter det også at de vil ha saken opp igjen i juni. 

Leder i Utdanningsforbundet i Bærum, Bjørn Sigurd Hjetland, er nokså fornøyd med det vedtaket. Men foreldre og ansatte i Bærums barnehager imponerer ham mer.  

– Bra med rekrutteringstiltak

– Vi er både imponert og stolte over engasjementet fra både foresatte og ansatte rundt bemanning i barnehagene i kommunen. I møtesalen på tirsdag satt mange av dem sammen. I vår kommune er ikke bemanningsnormen fullfinansiert av kommunen. Det betyr at barnehagene må bruke driftsmidler for å dekke lovpålagt bemanning. Det er ikke mulig å drive barnehagene forsvarlig med slike rammer. Derfor er dette et utrolig viktig samarbeid for å øke budsjettrammene, skriver Hjetland i en e-post til Utdanningsnytt. 

Bjørn Sigurd Hjetland.

Han sier Utdanningsforbundet er glad for at bemanning står på agendaen til politikerne. 

– Vi er veldig glade for at politikerne setter fokus på rekruttering av barnehagelærere og bistår gjerne i dette arbeidet. I neste behandling av saken håper vi politikerne også fokuserer på tiltak for å beholde de barnehagelærerne vi allerede har også, sier Hjetland. 

Powered by Labrador CMS