BarnehageportStengt barnehageStreik i barnehage
BarnehageportStengt barnehageStreik i barnehage

Oslo vurderer å kutte tilskudd til streikerammede barnehager

Om private barnehageeiere tjener penger på streiken, er det noe som skurrer, mener oppvekstbyråd i Oslo Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Ifølge Kunnskapsdepartementet er det kommunene som selv må bestemme om de vil fortsette å gi tilskudd til private barnehager som er rammet av streik.

– Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for tilskuddet til private barnehager i sin kommune, slår departementet fast i en epost til NTB.

– Som et utgangspunkt vil det være opp til den enkelte kommune å avgjøre om og når de eventuelt vil stanse eller avkorte det kommunale tilskuddet ved midlertidig stengning av en barnehage, skriver departementet videre.

Det er en avklaring Oslo-byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll har ventet på.

– Hvis det er slik at kommunene kan redusere tilskuddene, er det noe vi vil se på, særlig hvis streiken blir langvarig, sier Eidsvoll til NTB.

I Oslo har streiken rammet om lag 50 private barnehager. Kommunen utbetaler omtrent 30 millioner i måneden til disse til sammen.

Som NTB skrev onsdag, kan de private barnehagene tjene penger på streiken ettersom de ikke betaler lønn til de streikende i streikeperioden.

– Hvis det er sånn at eiere av private barnehager skal sitte med et overskudd som følge av streiken, så skurrer dette veldig. Det strider mot rettferdighetssansen til mange, ikke minst de streikende og foreldre som er rammet av streiken, sier Eidsvoll.

Ifølge en utregning som FriFagbevegelse har foretatt, har barnehagene spart rundt 49,6 millioner kroner i lønnsutgifter siden streiken startet 17. oktober og fram til 3. november.

Trappes opp

Streiken blant ansatte i private barnehager startet 17. oktober og omfatter nå drøyt 2.400 ansatte. Strid om pensjon er hovedårsaken til konflikten.

Fra onsdag neste uke er det varslet en ytterligere opptrapping av streiken. Da vil nærmere 300 nye medlemmer fra Utdanningsforbundet og 414 medlemmer av Fagforbundet gå ut i streik.

Torsdag hadde imidlertid Private Barnehagers Landsforbund (PBL) samtaler med både Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

PBL håper kontakten kan legge til rette for forhandlinger, sier forhandlingsleder Espen Rokkan.

LES: – Streiken har preg av å være kampanje mot store kommersielle barnehagekjeder

KS anbefaler tilskudd

KS har til nå anbefalt kommunene å opprettholde de ordinære tilskuddene. Årsaken er uklarheter i regelverket, skriver KS på sine nettsider.

– Det er ikke tydelig avklart i regelverket hvorvidt kommunen er forpliktet til å utbetale fullt ordinært tilskudd til private barnehager som er i streik og dermed ikke yter den tjenesten de er finansiert for å gi til barn og familier.

– Vi anbefaler foreløpig kommunene å opprettholde ordinært tilskudd inntil videre og avvente eventuelle avklaringer av regelverksforståelsen, også basert på streikens varighet og omfang, heter det videre.

Strammer inn

Ifølge Statistisk sentralbyrå kommer 88 prosent av inntektene til de private barnehagene fra kommunale tilskudd. I 2020 ble det utbetalt i alt 21,7 milliarder kroner i slike tilskudd.

For enkelte har privat barnehagedrift blitt en lukrativ geskjeft med utbytter i milliardklassen. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) varslet onsdag en ny og kraftig innstramming for dem som tjener penger på private barnehager.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS