Onsdag var det felles streikemarkering for Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta foran Stortinget.

PBL: – Streiken har preg av å være kampanje mot store kommersielle barnehagekjeder

Marius Iversen i PBL meiner fagforeningene i all hovedsak har valgt å ramme de store barnehagekjedene med sitt streikeuttak. Feil, svarer fagforeningene.

Publisert

Det er i epost til Utdanningsnytt i tilknytting til streikereportasje fra Bømlo at informasjonssjefen i PBL sier dette. Bømlo er en av kommunene som er hardt rammet av streiken.

I kommunen med vel 12.000 innbyggere finnes det åtte barnehager. Ingen av disse er kommunale. Fem tilhører kjeden Espira. Ved alle Espira-barnehagene er de fleste ansatte tatt ut i streik.

– Både de store uttaka i Bømlo og måten de spesielt rammer enkelte aktører på, forsterker inntrykket av at dette også har preg av å være en kampanje mot store kjeder som organisasjonene i andre sammenhenger har uttalt seg kritisk om. Det er en strategi vi mener det er verdt å merke seg i denne konflikten, skriver Iversen.

Les også: De private barnehagene tjener penger på streiken

Utgjør 128 av 242 barnehager i streik

Utdanningsnytt.no har sett på hvor mange av de barnehagene som er i streik per nå som er barnehager i de store kommersielle kjedene.

Av totalt 242 barnehager er 128 barnehager i kjedene Espira og Læringsverkstedet. Resten er enten enkeltstående barnehager, barnehager i mindre lokale kjeder eller ideelle barnehager.

– Synes du det er rett å si at streiken i all hovedsak rammer kommersielle barnehagekjeder når de er litt over halvparten av barnehagene som er tatt ut i streik?

– Det er ingen tvil om at om at det er en høy andel barnehager i de største kjedende som er rammet. Kommuner som Bømlo og Bodø er gode eksempler på det. Forbundene er i sin fulle rett til å gjøre sine uttak, men vi registrerer at det åpenbart ligger en strategi bak dette som vi mener det er verdt å merke seg, sier Iversen.

Les også: Ny kontakt i barnehagestreiken – PBL håper på nye forhandlinger

PBL er ett område

Utdanningsforbundet avviser på sin side at streikeuttaket er noen kampanje mot kommersielle kjedebarnehager.

– Nei, sier Terje Skyvulstad, streikeleder og nestleder i Utdanningsforbundet.

– Vi tar ut barnehager av en viss størrelse og på samme sted. Det er fordi vi vil ha med medlemmer fra flere organisasjoner i hver barnehage. Og for personer som står rett foran pensjonering kan det å streike slå ekstra uheldig ut. Derfor prøver vi å unngå å ta ut dem, sier Skyvulstad, og fortsetter:

– Vi har naturligvis en strategi for uttaket ut over dette, og den strategien er hemmelig. Men den går ikke går ut på å føre kampanje mot en spesiell type barnehager.

Også hos Fagforbundet avviser de PBLs påstander.

– Vi ser PBL som ett område, og ønsker ikke at streikeuttaket skal ramme noen barnehager spesielt, sier Anne Green Nilsen, Fagforbundets forhandlingsleder i konflikten.

Powered by Labrador CMS