Tromsø-politikerne må barbere barnehagedrømmen 

I valgkampen lovet de løpende barnehageopptak. Men en prislapp på 100 millioner kroner, og mangel på barnehagelærere, gjør at Tromsø-politikerne må justere planene.

Publisert

Under valgkampen argumenterte Tromsø Arbeiderparti med at løpende barnehageopptak er en viktig likestillingssak. 

– Slik reglene om opptak i barnehagen fungerer, havner kvinner i en systematisk felle og må stå utenfor arbeidslivet de månedene det tar, uttalte Aps Marta Hofsøy til VG. 

Men tiltaket koster mye penger, først og fremst fordi det vil kreve langt flere ansatte. Faktisk viser kommunens utregninger at prislappen vil bli 100 millioner kroner. 

– Skal vi ha inn flere barn på vårhalvåret, på et tidspunkt da «skoleslutterne» fortsatt er i barnehagen, da må vi ha ei bemanning som er tilpasset et økt antall barn, uttaler seksjonsleder for barnehage, Berit Vassmyr, til avisa iTromsø

Hun påpeker at kommunen har utfordringer nok med å rekruttere nok kvalifiserte barnehageansatte slik virkeligheten er nå, med ett årlig hovedopptak.

Sliter med å få tak i ansatte

Tromsøs folkevalgte har også innsett at de nok lovet litt mye i høstens valgkamp. I budsjettforslaget som nå foreligger er heller ambisjonen å få på plass to årlige opptak til barnehage i løpet av 2025. 

Utdanningsforbundet kommer også med sin klare oppfordring til politikerne i lokalavisa: 

– De kan jo jobbe for å øke statusen og rekrutteringa til yrket, før de ber om løpende opptak. Og da er det viktigste å øke lønna. Virkeligheten er at barnehagene sliter med å få tak i kvalifiserte personell - både i faste stillinger og vikariater, sier leder i Utdanningsforbundet Troms, Thomas Nordgård. 

Powered by Labrador CMS