Frykter nytt styrerkrav svekker arbeidet i avdeling

Harstad kommune vil ha styrerstillinger i barnehager der halvparten av tida skal brukes på avdeling. Utdanningsforbundet Harstad er bekymra.

Publisert

– At hver barnehage får egen styrer, er et skritt i riktig retning. Likevel er vi redd dette vil skape et pedagogisk tomrom som vi ikke vil klare å fylle, sier leder i UDF Harstad, Martin Mikalsen Haugland.

Tre av barnehagene i Harstad har 27 plasser. Hver av disse har delt styrer med hver sin barnehager med 42 barn. Men nye forskrifter krever at alle barnehager skal ha tilstedeværende styrer. En styrer kan ikke lenger deles mellom flere barnehager.

Oppvekstutvalget i Harstad kommune vedtok onsdag å opprette stillinger i de tre minste barnehagene der ansvaret er delt mellom å være styrer og å arbeide på avdeling. Kommunen meiner at ved å øke bemanninga i disse tre barnehagene med til sammen 1,5 årsverk vil de nye forskriftene være oppfylt.

Arbeid på avdeling kan være å fylle pedagognorm eller ivareta oppgaver knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne eller spesialpedagogisk hjelp.

UDF Harstad-leder Martin Mikalsen Haugland  peker overfor Utdanningsnytt på at kommunen har et stort underskudd på barnehagelærere. Når en stilling skal deles mellom styreroppgaver og oppgaver på en avdeling, er det liten grunn til å tro at den andre halve pedagogstillinga på avdelinga blir erstatta av en barnehagelærer. Dermed vil viktig pedagogisk arbeid på avdelinga bli svekka.

 Leder for oppvekst og kultur i Harstad kommune, Edvin Mathias Eriksen (SV), sier til Utdanningsnytt at når det gjelder stillinger for barnehagelærere i Harstad, står det ikke på økonomien.

–  Vi mangla 28 barnehagelærere sist jeg sjekka. Problemet er mangelen på barnehagelærere, ikke mangel på penger, sier han.

Martin Mikalsen Haugland sier til Utdanningsnytt at han ikke forstår hvorfor Harstad kommune vil ha styrer i full stilling i alle barnehager. I KS-regelverket heter det at barnehager med mer enn 41 plasser skal ha styrer i full stilling.

Les også: Nord-Norge: – Streiker for å få flere pedagoger

 

Powered by Labrador CMS