Mangler barnehagelærere i hele Norden

Søkertallene til barnehagelærerutdanning stuper i alle våre naboland, akkurat som i Norge. Hele Norden styrer dermed mot en voksende bemanningskrise i barnehagene.

Publisert

Det viser en ny rapport de nordiske lærerorganisasjonene har utarbeidet. Der oppsummerer de status for lærerrekruttering i barnehager og skoler i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

Enkelt oppsummert: Det kommer til å bli utfordrende å få nok lærere i både skoler og barnehager i fremtiden.

Men aller verst ser det ut for barnehagene. I samtlige nordiske land stuper interessen for å bli barnehagelærere, hvor søkertallene til utdanningen går kraftig ned. I tillegg mangler barnehagene allerede nå kvalifisert personell.

– Går utover barna 

Bemanningskrisen i barnehagene har blitt et stadig hetere tema ettersom utfordringene merkes i økende grad ute i kommunene.

– Vi mangler  mange barnehagelærere. Kommunen lyser ut stillinger om igjen og om igjen, men de får ikke nok søkere, sa Ingunn Solheim Tveten, leder i Utdanningsforbundet Indre Østfold, i fjor høst i forbindelse med en sak om rekrutteringsutfordringene i barnehagene.

– Totalsituasjonen blir bare verre og verre, sa Kristine S. Wulfsberg i Utdanningsforbundet Senja.

Om rapporten

Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS) står bak rapporten som omhandler mangelen på lærere med lærerutdanning i de nordiske land. 

Rapporten er skrevet av medlemsorganisasjonene i NLS som er en sammenslutning av 18 fagforeninger for lærere fra hele Norden.

Her finner du hele rapporten: Teacher shortage in the Nordic countries. Comparing the current situation. NLS 2023

Da det danske Fagbladet FOA skrev om pedagogmangel i danske barnehager i fjor, var det flere kommuner som kalte situasjonen meget alvorlig.

– Barna skal møtes av et faglig læringsmiljø, men det er utfordrende når vi mangler utdannede medarbeidere. Og det kommer til å gå utover barna. Det må jeg bare si, sa Betina Larsen, prosjektansvarlig for rekruttering til barnehagene i Gladsaxe Kommune, til Fagbladet FAO.

– Ambisjon, ikke lovkrav

Samtidig har myndighetene i flere av de nordiske landene store ambisjoner om å øke andelen barnehagelærere i barnehagene. Det regnestykket går ikke i hop, noe som også er tilfellet i Norge.

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil det mangle flere tusen årsverk i barnehagesektoren, hvis regjeringen skal nå sitt mål om 60 prosent barnehagelærere. Og det regnestykket er at på til basert på at like mange fullfører barnehagelærerutdanning som i 2021, men søkertallene har stupt de siste årene.

I et nyttårsintervju med den ferske kunnskapsministeren, Kari Nessa Nordtun, ble hun spurt om hvorfor regjeringen har satt et mål om 60 prosent barnehagelærere selv om det virker urealistisk å få til.

– Det er ikke et lovkrav med 60 prosent, det må jeg bare understreke, det er en ambisjon. Og den strekker seg fram til 2030. Det er langt fram i tid, og det er en ambisjon, ikke et lovkrav, svarte Nordtun.

– Kanskje må det være et lovkrav for at den ambisjonen kan oppfylles?

– Som jurist vil jeg si at det er ikke alt som kan hjemles i loven.

– Samtidig var det først når det ble innført bemanningsnorm og pedagognorm, og disse ble skjerpet, at det faktisk skjedde noe substansielt med bemanning i barnehagene. Mye tyder på at det trengs noen krav fra sentralt hold for at kommuner og private drivere skal gjøre noe med det. Du ser ikke for deg å stramme inn på normene?

– Jeg tror det er viktig at vi faktisk oppfyller de normene vi har, og at vi har konkrete rammer knyttet til det. Så er det viktig at vi får flere yrkesgrupper inn i barnehagene, akkurat som vi har i skolene. Det tenker jeg er en styrke, svarte Nordtun i intervjuet som ble gjennomført i desember.

Powered by Labrador CMS