Lærerstreiken har god støtte i Harstad.

Nord-Norge: – Streiker for å få flere pedagoger

Lærere og barnehagelærer i Nord-Norge er fortvila over mangel på pedagoger. – Vi må gjøre læreryrket mer attraktivt, blant annet ved å heve lønna, sier lokallagslederen i Harstad.

Publisert Sist oppdatert

– Liten rekruttering til yrket er et minst like stort problem i barnehagene som i skolen. Denne streiken handler om at lærerne skal få en lønn som gjør yrket attraktivt, sier Margareth Hansen, enhetsleder i Byggeklossen barnehage.

Barnehagen holder til et nybygg noen kilometer fra Harstad sentrum. Den er en av byens største og holder til et nytt, moderne bygg. Likevel sliter enhetslederen med å få ansatt folk.

– Vi har søkt etter to barnehagelærere og en støttepedagog, men ikke en eneste pedagog har søkt, sier Hansen. Første utlysning var i vinter, og etter det har Byggeklossen søkt etter pedagoger to ganger til.

Margrethe Hansen, Marianne Kristensen og Marianne Karlsen i Byggeklossen barnehage.

– At vi ikke får tak i pedagoger, gjør noe med motivasjonen til de som jobber her også. VI vil ha et fagmiljø, og det blir ikke det samme når vi ikke har faglærte, sier Hansen.

– Viktig streik for oss i nord

Lokallagslederen for Utdanningsforbundet i Harstad har tatt turen til Byggeklossen barnehage. Han vet ennå ikke om noen i byen blir tatt ut i streik, men har forsikret seg om at alle er klar.

– Streikeviljen er sterk her i nord. Denne streiken er så viktig for oss, sier Frank Johansen. Han er bekymret over antall ufaglærte i skoler og barnehager.

– Nord-Norge har blant de høyeste andelene ufaglærte i barnehager og skoler. Jeg mener det bidrar til at elever i nord oftere har færre grunnskolepoeng og høyere frafall fra videregående, noe som i sin tur rammer spesielt gutter, sier Johansen.

– Lønna gjør at vi sliter med rekrutteringa til læreryrket, sier Frank Johansen, lokallagsleder i Harstad i Troms.

Lokallagslederen mener at høyere lønn vil gjøre læreryrket mer attraktivt, og at det igjen vil føre til at flere utdanner seg til lærere og blir værende i yrket.

– Lærerutdanningen er nå blitt femårig, og det må gjenspeiles i lønna. Hvis ikke velger unge heller en annen lang utdanning, hvor de får mer igjen for utdannelsen, sier Johansen. Johansen mener at denne streiken også er viktig i et kjønnsperspektiv.

– Læreryrket er kvinnedominert, og man har jo sett at yrker med flest kvinner blir lønnstapere. Det er også et poeng her, sier lokallagsleder, Frank Johansen. Johansen mener at det også er et likestillingsperspektiv i lønnskampen.

– Kjønn spiller kanskje en rolle for lønnsutviklingen, og sånn skal det jo ikke være, sier enhetsleder, Margareth Hansen.

Står sammen med lærerne

Barnehagelærerne fikk et godt oppgjør i år, med opp mot 8 prosent lønnsøkning. Men de høyest utdannede lærerne i skolen fikk ikke et like godt tilbud fra KS, og Utdanningsforbundet valgte derfor å si nei og varslet streik. De ansatte i Byggeklossen vet at det ikke er sin egen lønn de streiker for denne gangen.

– Det er viktig at vi står sammen. Neste gang er det vi som trenger støtte fra de i skolen, sier Marianne Karlsen, avdelingsleder i Byggeklossen barnehage i Harstad. Blir de tatt ut i streik, er de klar.

– Vi er solidariske med lærerne i denne streiken. Vi er alle lærere og jobber med barnas utdanningsløp, sier Marianne Kristensen, pedagogisk leder i Byggeklossen.

Men de barnehageansatte håper på en rask løsning. – Vi ønsker en løsning som er bra, men håper den kommer raskt. Både barn og foreldre blir rammet hardt av stengte barnehager, Kristensen.

Innkjøring i barnehagen

Det er travle dager i Byggeklossen.

– Vi planlegger tilvenning og oppstart, og gjør det vi har planlagt til vi eventuelt får beskjed om å gå ut i streik, sier Kristensen.

– Vil de yngste barna få en fin tilvenning, eller blir barnehagene tatt ut allerede fra starten av i denne streiken?

– Uttaket er ikke kjent ennå, men det handler jo om å streike ansvarlig. Ingen ønsker å ramme barna eller elevene. Målet er å ramme arbeidsgiversiden, sier Frank Johansen.

Powered by Labrador CMS