7 av 10 barnehageeiere gir veiledning av nyansatte

72 prosent av barnehageeierne oppgir at de gir nyansatte barnehagelærere veiledning. Det er flere enn året før.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer frem i undersøkelsen Spørsmål til Barnehage-Norge som SINTEF har utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Bakgrunnen for at det spørres om veiledning i årets undersøkelsen er at de nasjonale rammene for veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere i barnehage og skole er under revidering.

I undersøkelsen svarer seks av ti barnehageeiere at de har ansatt nye barnehagelærere i løpet av det siste året.

Men ikke alle har kunnskap om veiledningsordningen.

To av tre barnehageeiere sier at de har fått informasjon om ordningen. 72 prosent svarer at de gir sine nyansatte veiledning. Dette er imidlertid flere enn året før. Da var det 68 prosent som oppga at de hadde et slikt opplegg.

76 prosent av barnehageeiere som ikke har et opplegg for veiledning av nyutdannede nytilsatte, svarer at de ikke har planer om å sette i gang et slikt opplegg. Denne andelen var 69 prosent i 2017.

Det er også flere enn før som svarer at veilederne deres har formell veilederutdanning (49 prosent i 2022, mot 33 prosent i 2017.)

Gir mer motivasjon

Siden 2009 har det vært nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede nyansatte. I 2019 publiserte Utdanningsdirektoratet en ny veileder for hvordan man bør veilede nyutdannede lærere, en ordning blant annet Pedagogstudentene hadde jobbet hardt for å få på plass.

– Her får arbeidsgiverne oppskrifter på hvordan god veiledning kan gjøre servert på et sølvfat. Nå er det opp til gode arbeidsgivere å tilby veiledning til nyutdannede, uttalte daværende leder av Pedagogstudentene, Frank Bræin den gangen.

For et par år siden ble ordningen evaluert av Rambøll. I rapporten de publiserte i mars 2021 heter det at flere nyutdannede enn tidligere mottar veiledning, men at mange oppgir at det er utfordrende å finne tid. Rambøll konkluderte imidlertid også med at veiledning øker de nyutdannedes motivasjon til å bli i læreryrket.


Powered by Labrador CMS