– Her får arbeidsgiverne oppskrifter på hvordan god veiledning kan gjøre servert på et sølvfat, sier Frank Bræin i Pedagogstudentene om den nye veilederen som forteller hvordan god veiledning av nyutdannede lærere kunne utføres. Foto: Utdanning

I dag kom oppskriften på god veiledning av nyutdannede lærere

En ny veileder for hvordan en bør veilede nyutdannede, ble publisert i dag. Leder av Pedagogstudentene er meget godt fornøyd - og at det følger penger med.

Publisert

Kunnskapsdepartementet ga Utdanningsdirektoratet i oppdrag å lage en veileder for hvordan god veiledning av nyutdannede lærere kunne utføres. Den digitale veilederen ble lansert på Udir sine nettsider i dag.

Frank Bræin er meget godt fornøyd med den nye veilederen. Dette er en sak han og resten av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet har jobbet hard for å få på plass.

Her får arbeidsgiverne oppskrifter på hvordan god veiledning kan gjøre servert på et sølvfat. Nå er det opp til gode arbeidsgivere å tilby veiledning til nyutdannede, oppfordrer Bræin.

 

Hyppighet

Det er også bevilget 60 millioner kroner som skoler kan søke om i tilskudd for å kunne tilby veiledning.

De får minimum 18600 kroner per nyansatt som de søker tilskudd for. Da er det ingen unnskyldning for ikke å tilby veiledning. Jeg forventer at de fleste nyutdannede som får sin første jobb også får veiledning.

Det er ikke satt noen norm på hvordan veiledningen skal skje. Er det greit?

Ja, det er en fordel at det gis rom for lokale tilpassinger. Det er mange gode eksempler på hvordan en kan gjøre det i den veilederen som Utdanningsdirektoratet har utarbeidet.

  • Veilederen finner du her

Er det noe du savner i den nye veilederen?

Jeg skulle ha ønsket at det stod hvor hyppig veiledningen skal gis. Vi vet at det idelt sett ikke må for lang tid mellom veiledningen. Hver annen uke vil være ønskelig, blir det skjeldnere vet vi fra forskning at veiledningen ikke gjør samme nytten.

Har du andre synspunkt på veilederen?

 Jeg er først og fremst veldig fornøyd med at en veileder er på plass og at den inneholder så masse bra. Det at den setter fokus på at de som skal gi veiledning må ha høy kvalitet er også avgjørende for at veiledningen skal virke slik den er forventet å virke.

 

 Åpen for endringer

Anna Magdalena Solbu Kleiven er avdelingsdirektør i Avdeling for videreutdanning og lærerutdanning i Udir.

– Veilederen er rik på konkrete eksempler på hvordan en kan drive god veiledning av nyutdannede lærere i skole eller barnehage. Den viser at skal en få til en god veiledning er kvaliteten på veiledningen viktig, sier Kleiven.

I veilederen anbefaler de at de som skal gi veiledning har minst tre års erfaring som lærer og at de har tatt tilleggsutdanning i veiledning.

– Burde det ikke vært en minstenorm på hvor ofte veiledningen bør forekomme?

– Partene som var med på å legge retningslinjene ville at det skulle være opp til den enkelte skole hvordan de organiserte veiledningen. Det er store forskjeller mellom de enkelte barnehagene, skolene og kommunene i Norge, så det var ønskelig med individuelle tilpassinger. Det som er viktig er kvaliteten på veiledningen som blir gitt og skal en oppnå gode resultater er det det aller viktigste.

Veilederen som blir lagt ut skal redigeres og tilpasses etter hvert som de får tilbakemeldinger.

– Vi har lagt til rette for at det skal være lett å komme med innspill og erfaringer til oss. Kommer det inn forlag på forbedringer eller forslag til tilføyelser som vi mener er viktig vil disse bli tilføyd.

Det er opp til de enkelte kommunene om de vil tilby veiledning til nyutdannede. I første omgang blir det bevilget 60 millioner kroner som de enkelte skoleeierne kan søke på for å kunne veilede.

– Ordningen skal evalueres underveis, både ved kortsiktig oppfølging og mer langsiktig forskning på hvordan den fungerer.

Flere kommuner har god erfaring med veiledning og noen av erfaringene derfra er tatt med i veilederen.

– Vi er spent på hvordan den tas i bruk.

 

 

Powered by Labrador CMS