Regjeringen vil ikke sanksjonere barnehageeiere som bryter pedagognormen

Kanvas har satset store summer på bedre bemanning, men nå strekker ikke tilskuddene til lenger. – Synd å høre, er meldingen fra regjeringen som mener tilskuddskuttene var både riktige og viktige.

Publisert

Kun 44 prosent av de ansatte i norske barnehager er barnehagelærere. Det til tross for at politikerne lenge har hatt et mål om en andel på 50 prosent, og fra i år har kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) oppjustert målet til 60 prosent.

En av få aktører som har etterlevd målet om 50 prosent barnehagelærere, er stiftelsen Kanvas, Norges største ideelle barnehageeier med sine 65 barnehager. Men nå er det slutt.

– Vi er opprørt over at en langsiktig satsing på 50 prosent barnehagelærere nå må legges på is, sa Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas, da det denne uka ble kjent at de må redusere andelen barnehagelærere i sine barnehager

I løpet av de siste to årene har underskuddene for barnehagekjeden totalt sett vært på over 30 millioner kroner.  Ullmann mener hovedårsaken til situasjonen er regjeringens kutt i tilskuddene til private drivere de siste årene. 

– Kanvas har helt siden 2011 frontet behovet for en høyere andel barnehagelærere. Og vi har levd det ut i praksis i våre barnehager. Nå kan vi ikke fortsette fordi tilskuddene ikke tillater det, sier han.

– Vil prioritere ideelle

Fra øverste hold i Kunnskapsdepartementet er det imidlertid få konkrete løfter om bedre tider.

– Vi vet at mange små private barnehager og ideelle barnehager sliter med finansieringen, og disse barnehagene ønsker regjeringen å gi bedre økonomiske rammevilkår, sier Kjetil Vevle (Ap), statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Departementet har i en lengre periode jobbet med en gjennomgang av regelverket for finansiering og styring av barnehagesektoren. Forslag til nytt regelverk skal ut på høring i løpet av høsten.

– Og vi har varslet at kommunene skal få større mulighet til å prioritere små private og ideelle barnehager, sier Vevle.

Tidligere i år gikk kunnskapsministeren ut med et nytt mål om at 60 prosent av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere innen 2030. Opp fra et tidligere mål om 50 prosent.

– Da er det synd å høre at Kanvas ser seg nødt til å redusere sin satsing på kompetanse, sier Vevle.

Kanvas-leder Robert Ullmann peker på at regjeringens omdiskuterte kutt i pensjonstilskuddet, fra 13 til 10 prosent av lønnsutgiftene, er en av hovedårsakene til at de nå må skrote målet om 50 prosent barnehagelærere i Kanvas-barnehagene.

Statssekretær Vevle mener fortsatt det var riktig å justere ned tilskuddet.

– Tidligere fikk 90 prosent av de private barnehagene mer i tilskudd enn de faktisk brukte på pensjon. I dag stemmer tilskuddet mer overens med de faktiske pensjonsutgiftene, og det er viktig at skattebetalerne vet at offentlige tilskudd går til utgifter de er ment å dekke. Barnehager som ikke får dekket sine pensjonsutgifter gjennom det ordinære pensjonspåslaget, kan søke om å få dette dekket gjennom en egen søknadsordning, sier Vevle.

– Må stille krav

Private barnehager i Norge får mesteparten av sin inntekt gjennom kommunale tilskudd. Disse tilskuddene er basert på hvor mye kommunen selv bruker på å drifte sine egne barnehager. I praksis betyr det at lave kostnader til bemanning i kommunale barnehager, fører til at kommunen også slipper unna med lavere tilskudd til de private driverne i kommunen.

– Finansieringsordningen har insentiver i seg for kommunene til å spare penger på bemanning, fremfor å bruke penger på den kvaliteten bedre bemanning gir. Derfor har vi ikke kommet lenger med andelen barnehagelærere i norske barnehager, sier Robert Ullmann i Kanvas.

Pedagognormen

  • Krever at barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år og én pedagogisk leder per fjorten barn over tre år. Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk.
  • Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år om gangen, slik at en person som ikke oppfyller utdanningskravet, kan jobbe som pedagogisk leder.
  • I 2022 oppfylte 67 prosent av barnehagene pedagognormen uten dispensasjoner. Hver fjerde barnehage var avhengig av dispensasjoner for å oppfylle normen, mens 8 prosent ikke oppfylte normen i det hele tatt.

Han peker på at det fortsatt kun er 67 prosent av barnehagene i Norge som oppfyller normen for barnehagelærere.

– Slik det er nå, slipper man unna med ikke å oppfylle pedagognormen. Det får ingen konsekvenser. Så lenge kommunene vi opererer i, ikke leverer etter pedagognormen, er det heller ikke penger til at sånne som oss som ønsker å gjøre det, sier Ullmann.

Statssekretær Vevle sier regjeringen ikke har noen planer om innføre sanksjoner mot barnehageeiere som ikke oppfyller pedagognormen.

– Jeg tror ikke løsningen er sanksjoner, vi må heller samarbeide tett med barnehagene og kommunene og alle aktørene i sektor for å finne gode løsninger. Regjeringen vil fortsette å jobbe målrettet for å øke kompetansen blant de ansatte og se på hvordan vi kan sikre barna nok personale. Noe av det første vi gjorde da vi kom i regjering var å øke veksten i de frie midlene til kommunene i statsbudsjettet for 2022, for å ta hensyn til økt grunnbemanning og flere pedagoger i kommunale og private barnehager de siste årene, sier Vevle.

Powered by Labrador CMS