Kanvas må skrote mål om 50 prosent barnehagelærere – skylder på kutt i tilskuddene

De har levert den bemanningen regjeringen ønsker, men nå kan de ikke fortsette å gå millioner i underskudd. – Dette gjør skikkelig vondt, sier Robert Ullmann i stiftelsen Kanvas og ber regjeringen om å ta grep. 

Publisert

– Vi er opprørt over at en langsiktig satsing på 50 prosent barnehagelærere nå må legges på is, sier Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas. 

Kanvas er en stiftelse, og de er Norges største ideelle barnehageeier med 65 barnehager. I løpet av de siste to årene har underskuddene for barnehagekjeden vært på totalt sett over 30 millioner kroner.

– Det er så dramatisk at vi ikke så noen annen løsning enn å gå til et skritt som vi absolutt ikke har lyst til. Kanvas har helt siden 2011 frontet behovet for en høyere andel barnehagelærere. Og vi har levd det ut i praksis i våre barnehager. Nå kan vi ikke fortsette fordi tilskuddene ikke tillater det. Jeg synes det er veldig leit, sier Ullmann.

Tilskuddskutt og inflasjon

Per i dag er gjennomsnittet i norske barnehager at 44 prosent av de ansatte er barnehagelærere, en andel som har økt gjennom de siste årene, blant annet grunnet innføring av pedagognormen.

Ullmann understreker at mange av Kanvas-barnehagene fortsatt vil ligge godt over kravene til pedagognormen, og at de absolutt ikke kommer til å redusere andelen til under normen i noen av sine barnehager.

– Men at alle våre barnehager skal ha 50 prosent barnehagelærere, og i flere tilfeller godt over 50 prosent, det kan vi ikke fortsette med uten å tape penger, sier Ullmann.

Han viser til flere årsaker til at det målet ikke lenger lar seg gjennomføre:

  • Regjeringens kutt i pensjonstilskuddet, fra 13 prosent til 10 prosent, førte til at inntektene til Kanvas gikk ned med 16–17 millioner kroner i året.
  • Det har vært høye utgifter til vikar- og energikostnader siste året.
  • Lønnskostnadene har skutt i været på grunn av høy inflasjon som har ført til gode lønnsoppgjør.

– Kommuner bryter normen

– Så hvem har skylda?

– Finansieringsordningen har insentiver i seg for kommunene til å spare penger på bemanning, fremfor å bruke penger på den kvaliteten bedre bemanning gir. Derfor har vi ikke kommet lenger med andelen barnehagelærere i norske barnehager, sier Ullmann.

Private barnehager i Norge får mesteparten av sin inntekt gjennom kommunale tilskudd. Disse tilskuddene er basert på hvor mye kommunen selv bruker på å drifte sine egne barnehager. I praksis betyr det at lave kostnader til bemanning i kommunale barnehager, fører til at kommunen også slipper unna med lavere tilskudd til de private driverne i kommunen.

Robert Ullmann.

Ullmann peker også på at tilskuddssystemet er utformet slik at private barnehager får tilskudd basert på kommunens utgifter to år tilbake i tid. Det er med andre ord et etterslep. Private barnehager i 2023 finansieres ut fra kommunens kostnader i 2021.

– Ettersom flere kommuner heller ikke oppfyller pedagognormen, er vår satsing på 50 prosent andel barnehagelærere også kraftig underfinansiert, sier han.

Fordi de har høyere lønn, er det mer kostbart å ansette en barnehagelærer enn en assistent eller en fagarbeider. En barnehageeier, både kommunale og private, kan dermed spare penger på å ha lav andel barnehagelærere.

– Lønnsomt med lav bemanning

Selv om pedagognormen ble innført helt tilbake i 2018 som et lovpålagt krav om en viss andel barnehagelærere, er det fortsatt slik at mange kommuner og barnehager ikke oppfyller denne normen.

Ullmann viser til at 70 prosent av Kanvas-barnehagene ligger i Oslo, Asker og Bærum. Her er andelen barnehagelærere på rett under eller rundt 40 prosent i de kommunale barnehagene.

– Og det er dette som er grunnlaget for tilskuddssatsene fra disse kommunene, sier Ullmann.

Enkelt sagt: Kanvas-barnehagene i disse kommunene får tilskudd som om de også skal ha en pedagogandel på rundt 40 prosent. Hvis barnehagen isteden ønsker å ha 50 prosent pedagoger, vil i utgangspunktet ikke tilskuddet dekke dette.

Han sier denne problemstillingen har vært kjent lenge.

– Det er lønnsomt for kommunen å levere en litt lavere kvalitet til barna i sine kommuner gjennom litt dårligere bemanning, for da sparer de masse penger. De sparer ikke bare på egen drift av sine kommunale barnehager, men også på hvor mye de må gi i tilskudd til private drivere i kommunen, sier Ullmann.

– Kommunene slipper unna

Han mener det er leit at ikke flere kommuner satser mer helhetlig på et lignende mål som Kanvas har hatt siden 2011.

– Vi har demonstrert at det er mulig å få til en barnehagelærerandel på 50 prosent. Da vi satte det målet, stod det ikke masse barnehagelærere i kø for å få jobb hos oss. Vi har jobbet målrettet med blant annet å utdanne egne ansatte på deltid, noe som er et helt naturlig tiltak hvem som helst kan gjøre for å bygge egen kompetanse. Det tar tid og koster penger, men vi kom i mål for mange år siden. Det er noe enhver kommune også kan gjøre, sier Ullmann.

Han mener det er verdt å merke seg at det fortsatt kun er 67 prosent av barnehagene i Norge som oppfyller normen for barnehagelærere.

– Jeg forventer at politikerne viser handlekraft for å nå de målene de har satt seg for kvalitet i barnehagene. Da må vi kunne forvente at de stiller krav til at barnehageeiere leverer den minimumskvaliteten som er vedtatt. Slik det er nå, slipper man unna med ikke å oppfylle pedagognormen. Det får ingen konsekvenser. Så lenge kommunene vi opererer i ikke leverer etter pedagognormen, er det heller ikke penger til at sånne som oss som ønsker å gjøre det, sier Ullmann.

– Håper det er midlertidig

Han mener regelverket burde være slik at de som oppfyller pedagognormen får det dekket, uavhengig av om vertskommunen ikke oppfyller normen.

– Tidligere i år gikk regjeringen ut med nye hårete mål om 60 prosent barnehagelærere innen 2030 – hva tenker du om det?

– Jeg synes alltid det er fint å lese om politiske ambisjoner, men vi som jobber med å gjennomføre disse målene kommer raskt til spørsmålet hvordan. Først og fremst må dagens norm oppfylles. Kommunene kan ikke slippe unna uten at det følges opp eller får noen konsekvenser å bryte pedagognormen.

Regjeringen har varslet nye endringer i finansieringsordningen, og Ullmann håper på justeringer som muliggjør ny satsing på flere barnehagelærere.

– Jeg håper virkelig at den justeringen vi må gjøre nå er høyst midlertidig. Og at vi snart kan gjeninnføre målet om 50 prosent barnehagelærere. Det er viktig å få på plass en samtidig finansiering, og en finansiering som belønner kvalitet.

– Dere har høy barnehagelærerandel per nå – ser dere for dere at denne nå vil synke i årene framover?

– Det vil kun skje ved naturlig avgang. Når en stilling blir ledig, vil vi måtte konvertere en barnehagelærer til en assistent eller fagarbeider i de barnehagene hvor vi ligger godt over pedagognormen. Vi har beregnet at det vil føre til en gradvis nedgang i andelen barnehagelærere de kommende to årene, sier Ullmann.

Powered by Labrador CMS