Barnehagen - for barna?

Unni Blekens nye bok gir barnehagelærerne redskaper når de skal argumentere for barnas barnehage. Den er også en brannfakkel i barnehagedebatten.

Publisert

Etter å ha lest Unni Blekens bok Barnehagen- for barna? lånes André Bjerkes ord «Når gamle damer kan fortelle, bør alle andre holde munn». Barnehagesektorens Grand Old Lady har skrevet en brannfakkel.

 

Barnehagen er viktig for likestilling, arbeidsliv, integrering og skole. Men etter høstens valgkamp, der ingen har vist interesse for barnehagens innhold og utfordringer, bare for plasser (for foreldrene) og eierform (ideologi), kan spørsmålet stilles med rette: Er barnehagen for barna?

 

Lett tilgjengelig

Pamfletten, som hun kaller den, er for alle som har med barnehagen å gjøre. Unni Bleken er den fagpersonen i sektoren som kan se barnehagen i et langt perspektiv. Hun har fulgt og vært delaktig i barnehagens og utdanningens utvikling i snart sytti år.

 

Ved nitid lesning av offentlige dokumenter og forskningsrapporter, har hun, med god struktur i stoffet og med klare setninger, gjort et omfattende stofftilfang tilgjengelig for leserne i fem korte kapitler. En bragd.

 

Gir redskaper

Det siste tiårs endringer brukes som speil, fra barnehagen ble en del av opplæringen i 2006. Måten hun strukturerer stoffet på er god. De viktigste spørsmålene i sektoren analyseres. Et sentralt og hett tema er språk, språktilegnelse og integrering, som analyseres med faglig tyngde og oppdatert kunnskap. Framfor alt gir Unni Bleken barnehagelærerne redskaper når de skal argumentere for barnas barnehage. Dokumenter avkles. Mye er uttrykt, men lite fulgt opp, når kvalitet er stikkord. 

 

I siste kapittel dreier det seg om forvaltningen, på alle tre nivåer, som gis det glatte lag ut fra OECDs rapport. Det er mangel på innsikt og kompetanse, retningslinjer og avklaring av ansvar – i alle ledd. Det er en utfordring for både myndigheter, eiere og utdanningsinstitusjoner. Unni Bleken takker mange for støtten i arbeidet med dette skriftet. Det er hun som skal takkes.

Powered by Labrador CMS