Hvorfor tas ikke barnehagelærere ut i streik nå?

Debatt: Kjære, dyktige barnehagelærere; dere er ikke glemt. Dere er enden vi ikke vil brenne.

Publisert Sist oppdatert

Streiken for lærere i skolen er i full sving i disse dager, og til uka trappes streiken opp ytterligere. Til tross for at en streik på mange måter kan oppfattes som en prosess som går i en rett linje, har denne streiken også gitt grobunn for spørsmål og usikkerhet. Et av de er «Hvorfor tas ikke barnehagelærere ut i streik nå?».

Streiken sin ordlyd er at alle lærere er lærere og retorikken er at vi nå mer enn noen gang må synliggjøre profesjonen som en samlet plattform, uavhengig av aldersgruppen vi har ansvar for. Vi har et utdanningsløp fra 0-19 år. Dette inkluderer barnehageansatte. Og til alle dere i barnehage; dere er viktige i denne streiken!

Denne streiken har både korte og langsiktige mål. Kortsiktig er å få en lønnsøkning for lærere i skole, som har vært lønnstapere seks år på rad og hatt den dårligste lønnsøkningen av alle medlemsgruppene, inkludert barnehagelærere. Det må bli en lønn de kan leve av og en lønn som vil kunne rekruttere flere utdannede og kvalifiserte lærere til skolen. Og en lønn som vil beholde og ivareta. Dette er avgjørende på lang sikt, ingen diskusjon nødvendig.

Det langsiktige målet er å få lærerprofesjonen på kartet, som en avgjørende del av livet for barns utvikling og framtidsmuligheter. Denne streiken har vært startskuddet for en lengre profesjonskamp og hvilken ende vi starter i, er helt avgjørende. Det er her barnehage stiller sterkt, men sårbart. Vi ønsker å verne de minste så lenge det går. Verne om oppstart og tilvenning og sørge for at barnehagelærere får tiden til å gi barna den beste starten på de neste 19 årene. Dette betyr ikke at barnehagene ikke vil kunne bli berørt av denne streiken, men snarere at dere er de vi ønsker å verne så lenge vi kan.

Men bare lærere er lærere, og i profesjonskampens navn må vi nå stå samlet og støtte hverandre. Med innlegg, rop og solidaritet. Lærere er oss, og vi vet ikke hvem som rammes i neste runde.

Så kjære, dyktige barnehagelærere; dere er ikke glemt. Dere er enden vi ikke vil brenne.

Powered by Labrador CMS