Bjørn Sigurd Hjetland.

– Rektorer forteller at de har gitt opp å få tak i kvalifiserte lærere, så de ansetter heller ukvalifiserte

Det er hard kamp om lærere og barnehagelærere i storkommuner rundt Oslo. – De takker nei til jobb i Bærum når de får et lønnstilbud som ligger vesentlig lavere enn i Oslo, sier Bjørn Sigurd Hjetland.

Publisert Sist oppdatert

– Rektorer forteller at de har gitt opp å få tak i kvalifiserte lærere, så de ansetter heller ukvalifiserte. Det er bekymringsfullt når man allerede i juni ansetter personer uten undervisningskompetanse for neste skoleår, sier Bjørn Sigurd Hjetland, leder av Utdanningsforbundet Bærum.

Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det ligger fortsatt ute en rekke ledige lærerstillinger i Bærum kommune.

– Og jeg vet at antall ledige stillinger er enda større, sier Hjetland.

Han kjenner seg godt igjen i bekymringene som ble ytret fra Lillestrøm, hvor de sliter med å få tak i lærere i både skoler og barnehager. Lederen i Utdanningsforbundet Lørenskog, Nina Nielsen, forteller at det også i hennes kommune er vanskelig å få tak i nok lærere og barnehagelærere. 

Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Lillestrøm, Alexander Fjellestad, mener det blant annet handler om at lærere får høyere lønn i nabokommunen Oslo

Hjetland sier de sliter med det samme.

– Oslo gir betydelig høyere lønn enn Bærum også. Det gjelder alle stillingsgrupper i kategorien undervisningspersonale. Vi har ofte søkere fra Oslo til stillinger i Bærum, men de takker nei til jobb i Bærum når de får et lønnstilbud som ligger vesentlig lavere enn i Oslo. Og dette gjelder også for videregående, sier han.

Også han kjenner til bydeler i Oslo hvor barnehagelærere kan få nærmere 50 000 mer i årslønn, hvis de tar en jobb der istedenfor i Bærum.

– Det gjør det jo vanskelig å konkurrere.

Han forteller at de nylig også har fått konkurranse fra en annen nabokommune.

– Jeg har hørt fra skoleledere som har tilbudt stillinger til søkere, så har de fått beskjed om at søkeren også har fått et tilbud i Asker kommune med høyere lønn. Da mister vi dem her i Bærum. Jeg har hørt flere eksempler på det, sier Hjetland.

Opp 80 000 i lønn

Han forteller at de også får en del tilbakemeldinger rundt oppmykningen av ansiennitetsberegning for undervisningspersonalet som kom i tariffavtalen fra 2022.

– Denne nye tolkningen er mye rausere enn den har vært og gir oss nå effekten at lærere med lav ansiennitet plutselig kan få lenger ansiennitet dersom de søker jobb hos ny arbeidsgiver, sier Hjetland.

Han fikk nylig høre om en lærer som gikk opp 80 000 kroner i lønn ved å bytte jobb fra Bærum til en annen kommune nettopp på grunn av dette.

– Jeg blir jo alvorlig bekymra for situasjonen til høsten. Våre elever blir de store taperne i et pressa arbeidsmarked der våre ledere har sovet i timen, sier Hjetland.

Det siste året har de i tillegg hatt betydelige utfordringer med å få på plass skoleledere.

– Det har vært veldig stor turnover med over 50 rekrutteringer av skoleledere siden oktober i fjor. Så vi er ikke så attraktive på jobbmarkedet som vi ønsker å være, sier Hjetland.

Les også:  1 av 5 norsklærere hadde ikke lærerutdanning.

– Mest krevende på 1.-4. trinn

I kommuneadministrasjonen mener de at rekrutteringsutfordringer ikke bare henger sammen med høyere lønn i Oslo.

– Dette er trolig et sammensatt bilde, da vi i kontakt med nabokommuner får et mer nyansert bilde, skriver kommunalsjef Skole i Bærum kommune, Siv Herikstad, i en e-post.

Hun sier de arbeider med en langsiktig rekrutteringsplan med fremskrivninger for lærerbehovet i kommende tiårsperiode.

– Per i dag er vi kjent med at det er spesielt lærere for de laveste klassetrinnene som er krevende i rekrutteringsøyemed. På den bakgrunn har vi et målrettet lønnstillegg for alle lærere på 1.-4.trinn. Videre har vi en spesifikk satsing på kontaktlærerfunksjonen og gir kontaktlærere et høyere tillegg, skriver Herikstad.

Hun viser til at kommunen hadde bra med søkere på hovedutlysningen av lærerstillinger i februar, og at de alltid har en del nye utlysninger i mai og juni når det endelige bildet er avklart med tanke på lærere som av diverse årsaker forsvinner ut av jobb før neste skoleår.

Les også:  Nye SSB-tall: Norge har ikke nok barnehagelærere til å nå målet om 60 prosent i alle barnehager.

86 uten lærerutdanning

Hun forteller at skolesektoren i Bærum fikk tilleggsbevilgninger i vår som har gitt skolene mulighet til å lyse ut ytterligere stillinger.

– For noen skoler innebærer dette lærerutlysninger, mens det for andre er ønske om andre profesjoner som inngår i laget rundt elevene og skolens profesjonsfellesskap, skriver Herikstad.

– Utdanningsforbundet sier de nå hører fra rektorer som har gitt opp å få tak i lærerutdannede lærere til alle stillingene, og at de derfor må ansette ukvalifiserte. Vet dere noe om hvor ofte det skjer? 

– Inneværende skoleår har Bærumsskolen 1195 lærere med godkjent lærerutdanning. 86 medarbeidere har ikke godkjent lærerutdannelse, men her må det understrekes at 61 av dem har høyere utdanning med mer enn treårig høgskoleutdannelse, skriver Herikstad.

Hun peker også på at disse tallene inkluderer Haug spesialskole og tre alternative skoler, hvor det i større grad rekrutteres ansatte også med annen type relevant bakgrunn.

Kommunalsjef for Barnehage i Bærum kommune, Monica Andersen, forteller at de har stort behov for barnehagelærere i tiden framover.

– Kommunestyret bevilget i november 2022 midler til utdanningsstøtte slik at flere av våre assistenter og barne- og ungdomsarbeidere kan få mulighet til å ta barnehagelærerutdanning ved siden av arbeid i barnehage. Dette er et viktig bidrag i tillegg til det kontinuerlige rekrutteringsarbeidet som foregår gjennom året, skriver Andersen i en e-post.

Powered by Labrador CMS