Evje skole er en av skolene i Bærum som står uten rektor.

Bærum: Mangler syv rektorer

7 av 40 rektorer i Bærums grunnskoler er enten sykemeldt eller fraværende av andre grunner. 

Publisert

Det skriver Budstikka

Tre rektorer er 100 prosent sykmeldt og tre er delvis sykmeldt eller fraværende av andre årsaker, og ved Evje skole er det fortsatt ukjent hvem som erstatter rektoren som sluttet i fjor. 

Ifølge Budstikka løser kommunen det med å sette inn assisterende rektor som fungerende rektor, og konstituere eksterne.  Ved en av skolene har er rektor fra en annen skole i Bærum hentet inn. 

Leder i Utdanningsforbundet lokalt, Bjørn Sigurd Hjetland, etterlyser et bedre system for å få inn erstattere når det er fravær blant skoleledere. 

– Vi må ha et sikkerhetsnett som gjør at folk som er uunnværlige for skolen også kan erstattes. Både på kort og lang sikt, sier han. 

Også kommunalsjef Birgitte Moltubakk ser at fravær hos ledere er krevende:

– Vi ser at fravær hos ledere alltid er sårbart, sier hun. 

I fjor sto flere rektorer frem i Budstikka og fortalte at de valgte å slutte i jobben fordi de mente den hadde blitt for tøff.

Mener jobben er helsefarlig

I sommer slapp også Skolelederforbundet en rapport som konkluderer med at skoleledere opplever et svært høyt arbeidspress. I undersøkelsen beskriver 7 av 10 rektorer jobben som helsefarlig.  

– Vi får tilbakemeldinger fra rektorer på at de kjenner på belastningen av å sitte med ansvaret 24 timer i døgnet, sa leder i Skolelederforbundet, Stig Johannessen til Utdanningsnytt.

Powered by Labrador CMS